Actueel

 

25 november, Tuin Westerholm krijgt invulling

De afgelopen week en dezer dagen is de hovenier druk bezig om het mooie plan voor de tuin bij het Beatrixhuis te vullen. De vele bomen zijn geplant en nu wordt het kleingoed gepoot waaronder om en nabij de 70.000 bollen. Die gaan er ook handmatig in, mis het niet:-).

 

Er is ook een aardig artikel over tuin Westerholm verschenen, 14 november

https://detuinenvanharen.nl/2022/11/14/opdeschop-de-tuin-van-westerholm/ 

29 november 2022

Het verslag van de lezing van Maarten Meester, Een spoedcursus milieufilosofie is op de pagina Actie uit de buurt geplaatst

8 november 2022 Nieuwsbrief 13 is uit

U kunt zich via mailbox@energiek-maarwold.nl opgeven voor automatische toezending. Per vandaag  is hij ook via de pagina Nieuwsbrieven te downloaden. Geldt ook voor de eerste 12 nummers trouwens.

 

Voor beschrijving van recente activiteiten: zie Actie in de buurt

- 24 oktober ontwikkeling faunaduiker A28 geplaatst, laatste updates op 14 november.

- 27 oktober ontwikkeling speelplaats De Buut laatste updates op 20 november.

 

Bij-bliotheek  (Sassenhein/Lutsborgweg)

30 november is de bij-bieb de winterstalling ingetrokken, hij wordt in het vroege voorjaar weer op zijn echte plek gezet.

zie Wat leeft en groeit en altijd weer boeit...

 

Zonnedak op de Nicolaaskerk

Zie  Ontwikkelingen Zonnedak.

Kapel bezoeken

Wist u dat u dagelijks van 10 tot 4 terecht kunt in de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk, om een moment rust te vinden, een kaarsje te branden of om gewoon een blik te werpen in de kapel? Als de banier er staat weet u dat de kapel open is.

 

Subsidie op isolatie- en energie-besparingsmaatregelen: Meld u aan voor een  cadeaubon

Het Energieloket van de gemeente Groningen biedt inwoners die het goed kunnen gebruiken een gratis cadeaubon aan t.w.v. € 50. De cadeaubonnen zijn in te wisselen voor energiebesparende producten zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips.

Cadeaubon aanvragen     Cadeaubon gebruiken

 

Afgesloten Acties

 

Klassiek trio in Westerholm

Op 1 oktober vond er een succesvol optreden plaats in Westerholm. Voor de pauze piano solo (Christian Sanders), erna een trio van Schubert (Christian Sanders, Maria Soeiro (cello) en (Dasha Serck (viool)). Mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vrienden en grote inzet van medewerkers/vrijwilligers van Westerholm. Het idee is er vaker uitvoeringen gaan plaatsvinden en dat deze ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Zodra bekend is wanneer er weer een concert is zal dat worden gepubliceerd op deze site.

Vervanging twee bruggetjes aan de Moarweg te Haren 

Tussen 17 en 24 maart is er een aanvraag tot vervanging van de twee houten bruggetjes tussen de wijk en de Moarweg bij de gemeente binnengekomen. Eind juni/begin juli 2022 zijn ze geplaatst en ze zijn mooi om te zien, vrolijk en deels van duurzaam (hergebruikt?) kunststof.

Westerholm genomineerd voor Groninger Architectuurprijs 

Het Beatrixhuys, de nieuwbouw van Westerholm, was genomineerd voor de Groninger Architectuurprijs 2022. Daar kon op gestemd worden: https://groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen/westerholm.

Inmiddels is bekend dat niet Westerholm maar het huizencomplex Engelse Kamp in Groningen de winnaar van de eerste prijs is van de vakjury, maar ook de publieksprijs in de wacht sleepte.  Zie voor het overzicht van inzendingen en prijzen: https://groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen

 

Komende Acties

  • Het samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren
  • Met enige regelmaat korte anti zwerfvuil acties houden, zie verder Levend en groen
  • Op zoek naar nieuwe zonnedaken.... 
  • Bijdragen aan isolatie-acties in de buurt
  • Aanzet maken voor een Lokaal Infomatiecentrum rondom energietransitie en biodiversiteit
  • Participeren in de acties vanuit Nieuw Erasmusheem, rondom een toekomstig buurtcentrum.
  • Zie verder ook: Actie uit de buurt

Oproep: Toeziende voogden gevraagd ! 

Omdat we nu weten dat het Nestkastjesproject geslaagd is, willen we graag het beheer en de eventuele uitbreiding van het kastjesareaal uitbesteden aan enkele toeziende vogelliefhebbers in onze buurt. Het bevoogden bestaat uit eenmaal jaarlijks controleren en schoonmaken van de kastjes en desgewenst uitbreiden van het aantal kastjes en het areaal waar en voor wie ze er hangen. Bij dat laatste denken we - buiten de koolmees om - bijvoorbeeld ook aan roodborstjes en boomklevers. Vanuit onze lezers werd de suggestie gedaan om ook de eekhoorn niet te vergeten. Allemaal goed als het lukt!

We zouden het dus bijzonder toejuichen als er onder degenen die zich betrokken voelen bij de vogelstand en Energiek Maarwold, een paar mensen zouden zijn die dit beheer zouden willen overnemen. Graag mailen naar mailbox@energiek-maarwold.nl als je er wat in ziet!

 

Nestkasten ruimen 

Dit najaar zullen de koolmezenkasten weer schoongemaakt moeten worden. Mocht u zin en tijd hebben dan horen we dat graag en maken we een afspraak voor het gezamenlijk schonen van een aantal van die kastjes.  Voor ladders kan gezorgd worden!