Actueel

NB:  Opbouw van de site bevindt zich op dit moment nog in reconstructie!  

 

 

Updates op 27 januari 2023:

*  Zonnedak Nicolaaskerk

Oproep deelname aan werkgroep 'Open geluidsscherm A28 met zonnepanelen' (zie In Voorbereiding) 

 

Recente gebeurtenissen:

- 30 november: De bij-bliotheek is in de winterstalling geplaatst

- 28 november: Lezing van Maarten Meester, Een spoedcursus milieufilosofie (..) 

- 8 november: Nieuwsbrief nr. 13 is uitgekomen. 

Dit zijn wij

 

Coöperatie Energiek Maarwold is een samenwerkingsverband van buurtbewoners en lokale organisaties in de wijk Maarwold (Haren), waarbij we zijn gericht op de bevordering van de sociale cohesie in de buurt.  Energiek Maarwold heeft daarbij zowel duurzaamheid en energietransitie  als biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Als organisatievorm is in 2019, vooral  vanwege de realisatie van een zonnedak, gekozen voor een coöperatie. De Coöperatie Energiek Maarwold U.A. 

Verder Lezen

De oorsprong ervan is een groep bewoners aan de Westerse Drift die sinds jaar en dag de groenstroken voor hun huizen zelf onderhoudt. Het was destijds een spontaan initiatief in antwoord op pogingen van de gemeente om bloemperken te vervangen door raaigras vanwege kostenbeheersing. Het werd een succes zoals u kunt zien! En vanaf de Westerse Drift werd de hele wijk erbij betrokken.

Het (voorlopige) bestuur bestaat uit: Wilbert Hoffstädt (voorzitter), Paul Oostinga (secretaris),  Michel van den Bogaert (penningmeester), Bert Ludden (lid) en Jan Berenst (lid). 

Naast zonnedakprojecten hebben we inmiddels projecten/activiteiten op het gebied van zwerfvuil opruimen, processierupsen bestrijden met mezenkastjes, bollen planten op plaatsen waar nog te weinig is te beleven voor de bijen en de vlinders. Een Bij-bliotheek staat sinds het voorjaar van 2022 aan de Lutsborgseweg, een succes waarvandaan vele boeken, zaden en planten hun weg vonden naar liefhebbers. Zie hiervoor de pagina Projecten.

Agenda

* 4 februari:  opening foto- expositie Erasmusheem

 

* 8 maart:  ALV van de leden van Coöp. Energiek Maarwold

(agenda+ stukken volgen) 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  mailbox@energiek-maarwold.nl

Lees ook:

Hoe kunt u ons steunen? 

Externe Connecties 

Afgesloten Acties

Lezing milieufilosofie - 29 november

Het verslag van de lezing van Maarten Meester, Een spoedcursus milieufilosofie is op de pagina  Activiteiten in de buurt  / Duurzaamheid geplaatst.

Klassiek trio in Westerholm

Op 1 oktober vond er een succesvol optreden plaats in Westerholm. Voor de pauze piano solo (Christian Sanders), erna een trio van Schubert (Christian Sanders, Maria Soeiro (cello) en (Dasha Serck (viool)). Mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vrienden en grote inzet van medewerkers/vrijwilligers van Westerholm. Het idee is er vaker uitvoeringen gaan plaatsvinden en dat deze ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Zodra bekend is wanneer er weer een concert is zal dat worden gepubliceerd op deze site.

Vervanging twee bruggetjes aan de Moarweg te Haren 

Tussen 17 en 24 maart is er een aanvraag tot vervanging van de twee houten bruggetjes tussen de wijk en de Moarweg bij de gemeente binnengekomen. Eind juni/begin juli 2022 zijn ze geplaatst en ze zijn mooi om te zien, vrolijk en deels van duurzaam (hergebruikt?) kunststof.

Westerholm genomineerd voor Groninger Architectuurprijs 

Het Beatrixhuys, de nieuwbouw van Westerholm, was genomineerd voor de Groninger Architectuurprijs 2022. Daar kon op gestemd worden: https://groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen/westerholm.

Inmiddels is bekend dat niet Westerholm maar het huizencomplex Engelse Kamp in Groningen de winnaar van de eerste prijs is van de vakjury, maar ook de publieksprijs in de wacht sleepte.  Zie voor het overzicht van inzendingen en prijzen: https://groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen

 

Komende Acties - in grote lijnen

 

  • Het samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren
  • Met enige regelmaat korte anti zwerfvuil acties houden (zie verder Zwerfvuil)
  • Op zoek naar nieuwe zonnedaken.... 
  • Bijdragen aan isolatie-acties in de buurt
  • Aanzet maken voor een Lokaal Infomatiecentrum rondom energietransitie en biodiversiteit
  • Participeren in de acties vanuit Nieuw Erasmusheem, rondom een toekomstig buurtcentrum.
  • Zie verder ook: Activiteiten in de buurt

 

Oproep: Toeziende voogden gevraagd ! 

Omdat we nu weten dat het Nestkastjesproject geslaagd is- (zie Nestkasten in de wijk)-  willen we graag het beheer en de eventuele uitbreiding van het kastjesareaal uitbesteden aan enkele toeziende vogelliefhebbers in onze buurt. Het bevoogden bestaat uit eenmaal jaarlijks controleren en schoonmaken van de kastjes en desgewenst uitbreiden van het aantal kastjes en het areaal waar en voor wie ze er hangen. Bij dat laatste denken we - buiten de koolmees om - bijvoorbeeld ook aan roodborstjes en boomklevers. Vanuit onze lezers werd de suggestie gedaan om ook de eekhoorn niet te vergeten. Allemaal goed als het lukt!

We zouden het dus bijzonder toejuichen als er onder degenen die zich betrokken voelen bij de vogelstand en Energiek Maarwold, een paar mensen zouden zijn die dit beheer zouden willen overnemen. Graag mailen naar mailbox@energiek-maarwold.nl als je er wat in ziet!