Actueel

 

 • Na 18 april:  Terugkijken van het Webinar door Energieloket & Duurzaam Groningen over Gemeentelijke Actie Hybride Warmtepomp:  

https://my.demio.com/recording/hw1toyeS?hash=18tZzIP5jvur1waB

[Zie ook de pagina Verduurzaming etc]

Presentatie Michel Vd Bogaert En Renee Bekker Ontwikkelingen Rond Het Paterswoldse Meer Of Harense Plas Pdf
PDF – 6,6 MB 66 downloads
 • Presentatie op 9 april:  

Ontwikkelingen rond het Paterswoldse meer of Harense Plas?

door

Michel van den Bogaert en Renee Bekker

[ zie hierboven om de Powerpoint te downloaden] 

[voor een filmpje over de  waterplanten in kwestie: zie de link hieronder]

https://www.roeg.tv/veldwerk-nieuws/inspecteurs-gaan-te-water-om-planten-in-kaart-te-brengen/

 

 • VERSLAG van de ALV van 9 April j.l. 

Aanwezig:
Bestuursleden Paul Oostinga (vz) , Bert Ludden, Gerke Dam (penningmeester), Jan Berenst, Michel vd Bogaert, Renée Bekker (secr.)
Leden Energiek Maarwold: 13 waarvan 8 tevens deelnemer zonnedak
Speciaal voor de lezing: 4 personen.
Totaal: 8 deelnemers zonnedak en 13 stemmengerechtigde leden ALV
Besluiten van de ALV:
1) De kascommissie is van oordeel dat het financieel jaaroverzicht dat de penningmeester heeft
opgesteld klopt en verleent de penningmeester voor de afrekening van 2023 decharge.
2) De deelnemers vergadering van het zonnedak stemt in met de gelijkblijvende uitkering van
€12,50 per certificaat voor het jaar 2023.
3) De ALV stemt in het financieel jaarverslag van 2023 en de begroting voor 2024
4) De ALV stemt in met het handhaven van het lidmaatschapsgeld van €15,00 voor 2024

(zie verder de stukken van de ALV voor de leden op de Ledenpagina.)

 

 • Op 15 december 2023 is de meidoornhaag van de bloemen-weide verrijkt met 75 nieuwe struikjes plus een aantal wilde rozen.
 • Zonnedak Nicolaaskerk

        (klik door naar Ontwikkelingen Zonnedak)

 

 

 • Doorlopende Acties van en voor onze Oekraïense wijkbewoners :  zie de website van de Sociale Brigade,

     www.socialebrigade.com

     Laatste acties:   Hulpgoederen naar bewoners in de overstroomde gebieden ( als gevolg van de doorgebroken Kakhovka-dam) en naar Odesa e.o. Zie ook de poster "Inzamelen voor Oekraïne" in de pagina 'Activiteiten in de Buurt - Agenda.'

 

Dit zijn wij

Coöperatie Energiek Maarwold

is een samenwerkings-verband van buurt-bewoners in de wijk Maarwold (= Haren, ten westen van de Rijksstraatweg), waarbij we zijn gericht op de bevordering van de sociale cohesie in de buurt. Energiek Maarwold heeft daarbij zowel duurzaamheid en energietransitie als ook biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Als organisatievorm is in 2019, vooral  vanwege de realisatie van een eerste zonnedak op de Nicolaaskerk (Irenelaan), gekozen voor een coöperatie,  de Coöperatie Energiek Maarwold U.A. 

Verder Lezen

De oorsprong ervan is een groep bewoners aan de Westerse Drift die sinds jaar en dag de groenstroken voor hun huizen zelf onderhoudt. Het was destijds een spontaan initiatief in antwoord op pogingen van de gemeente om bloemperken te vervangen door raaigras vanwege kostenbeheersing. Het werd een succes zoals u kunt zien! En vanaf de Westerse Drift werd de hele wijk erbij betrokken.

Het bestuur bestaat  op dit moment uit: Paul Oostinga (voorzitter), Renee Bekker (secretaris),  Gerke , van Dam (penningmeester), Jan Berenst (lid), Michel van den Bogaert (lid) en Bert Ludden (lid). 

Naast zonnedakprojecten is er nu een bloemen/insectenweide achter aan de Lutsborgseweg bij de Paasweide in opbouw, hebben we inmiddels projecten/activiteiten op het gebied van zwerfvuil opruimen, processierupsen bestrijden met mezenkastjes, bollen planten op plaatsen waar nog te weinig is te beleven voor de bijen en de vlinders. Een Bij-bliotheek staat sinds het voorjaar van 2022 aan de Lutsborgseweg, een succes waarvandaan vele boeken, zaden en planten hun weg vonden naar liefhebbers. En er staan nieuwe projecten in de steigers. Zie hiervoor de pagina Projecten.

Agenda 2024

* Nog tot eind juni 2024  Klimaatsubsidie  '' Poen voor je Groen "  Zie daarvoor verder de pagina  'Duurzaamheid' in Activiteiten in de Buurt.  

* 27 juni, 20:00 u  Informatieavond over het Initiatief Deelmobiliteit Elektrische Auto's in Haren,  in 't Clockhuys  (Zie verdere info onder Duurzaamheid  in Activiteiten in de Buurt)

RECENT AFGELOPEN ACTIVITEITEN

22 mei: 

VLEERMUIZEN LUISTEREN IN DE HORTUS

22 mei 2024 is Wereld Biodiversiteit dag. In Hortus geven we hier aandacht aan door het organiseren van verschillende activiteiten. Eén daarvan is een Vleermuizenexcursie.

PLAATS:  Hortus Botanicus Haren - Groningen

DATUM:  22 mei 2024

TIJD : 21:00 - 23:00 u.

KOSTEN EN ENTREE: €7,50

ZIE VERDER:  https://www.hortusharen.nl/agenda/vleermuizen-luisteren-in-de-hortus

4 juni

Concert rond het orgel 

Aanvang 20.15 uur
Locatie: H. Nicolaaskerk, Irenelaan 2, 9752 LS Haren

Verdere Info over het programma: Zie Agenda Activiteiten in de buurt 

26 April

EXCURSIE naar de FAUNAPASSAGE MEERWEG
 van 15.00-17.00 uur

Verzamelen op de fiets bij Westerholm.

Graag vooraf even aanmelden bij het bestuur of via een
berichtje naar mailbox@energiek-maarwold.nl

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=AYFBSQLRkOk

9 April

19. 30 u. in Westerholm: 

Algemene Ledenvergadering Energiek Maarwold

(info is en verslag is  toegestuurd aan de leden.)

9 April 

 21.00 u. in Westerholm  (Inloop vanaf 20.45 u. Vrij toegankelijk!) 

LEZING

"Waterplanten en waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer''

door 

Michel van den Bogaert

(Zie voor de Powerpoint-presentatie - met een enkel filmpje-  de kolom ACTUEEL hiernaast) 

Lees ook:

Wilt u ons steunen? 

Externe Connecties 

Ledenpagina

Contact: 

mailbox@energiek-maarwold.nl

Komende Acties - in grote lijnen

 • Verder werken aan  duurzaamheidsactie Samen Besparen in Haren 
 • Samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren
 • Met enige regelmaat korte anti-zwerfvuil acties houden (zie verder Zwerfvuil)
 • Op zoek naar nieuwe zonnedaken.... 
 • Verder werken aan de realisatie van de Maarweide (Lutsborgsweg)
 • Overleg in de buurt - en met Duurzaam Groningen, Grunneger Power en Gemeente Groningen- over gezamenlijke acties voor energie - en warmte-transitie  
 • Aanzet maken voor een Lokaal Informatiecentrum rondom energietransitie en biodiversiteit
 • Participeren in de acties vanuit Nieuw Erasmusheem, rondom een toekomstig buurtcentrum.
 • Zie verder ook : Activiteiten in de buurt

PROJECTEN om aan mee te doen  (+ deelnemers}

 1. Bijbliotheek

Jeanette Vos

Bert Ludden

Astrid Koppert

Anonymus

 

 1. Maarweide (Bloemenweide)

Anna Bartels

Gerke van Dam

Zwaan Rabbers

Joke Tekenbroek

Marian Hulscher

Michel vanden Bogaert

Robert Frije

Ingeborg Vos- Damen

 

 1. Nestkasten, etc

Gerke van Dam

Elzo de Lange

Michel van den Bogaert

Paul Oostinga 

Jacqueline Borm

 

 1. Verfraaiing groen door bloeiende planten en bollen

Paulien Visee

Brigit van der Werff

Rob Smedema

Wilbert Hoffstädt

Ingeborg Vos-Damen

 

 1. Zwerfvuil

Roelof Rabbers

Paulien Visee

Annette Heeringa

Jeanette Vos

Seerp Ybema

Robert Freie

Jacqueline Borm

Anonymus

 

 1. Duurzaamheid, isolatie en warmtetransitie

Jan Berenst

Paul Oostinga

 

 1. Volgend zonnedak

Anna Bartels

Elzo de Lange

Paul Oostinga 

Jan Berenst

 

 1. Beheerscie zonnedak Nicolaaskerk [ beperkt tot participanten Zonnedak Nicolaaskerk]

Elzo de Lange

Bert Ludden

 

 1. Geluidsscherm A28

Anna Bartels

Wilbert Hoffstäd

Marcel Niemeijer

 

10. Wijkplatform

Wilbert Hoffstädt

 

OPGAVE formulier

Vul je naam en email-adres in +  de activiteit waaraan je deel zou willen nemen (in het Bericht).  Als je er geen bezwaar tegen hebt, voegen we je naam dan toe aan de lijstjes. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Ingeborg Vos-Damen
3 maanden geleden

Ik neem graag deel aan de projectgroep Maarweide of 4, verfraaiing groen.

Afgesloten EM-Acties 

 • Dinsdagavond 10 oktober: Bespaarcafé 

  Plaats: Westerholm, 19.30 u.  (Zie verder  Nieuwsbrief nr. 15  en Nieuwsbrief nr.16 en de Flyer -  klik daarvoor op Duurzaamheid. 

 • zaterdag 23 september,

  van 14.00-16.00 uur organiseerde Energiek Maarwold  een fiets/wandel excursie naar de nieuwe faunapassages onder A28 en de Meerweg
 • zaterdag 14 october:  Duurzame Huizendag
 • zaterdag 22 oktober:                                                                                                                       Inloopspreekuur Samen Besparen in Haren met een Energieadviseur van Grunneger Power / Duurzaam Groningen. (Zie ook de flyer hierboven)

Plaats: Westerholm (Irenlaan 1).

Tijd: 10 - 12 uur 

Hier kunnen praktische kwesties nader worden besproken rondom Isolatie, Zonnepanelen, Warmtepompen en Subsidiemogelijkheden

 • 16 juli 

Zwerfvuil-actie. Zie verslag op de Projectenpagina.

 • 6 juli

Eerste Informatie- en discussiebijeenkomst:   "Samen van het gas af" in Westerholm.

Met bijdragen vanuit  Natuur & Milieu Groningen  (rondom energie-en warmtetransitie)  en de gemeente Groningen (rondom facilitering en subsidies bij gezamenlijke acties).

Voor een verslag van deze bijeenkomst: Zie de pagina Duurzaamheid.

 • 23 juni 

Wijkplatform:  Inloopbijeenkomst herinrichting Meerweg/Nesciolaan.

 • 15 april 2023 

We deden weer mee aan Lentekriebels:  Zwerfvuil in de buurt inzamelen. 

10 leden van EM trokken door de wijk op zoek naar zwervend afval. Het viel tegen qua hoeveelheid, of mee eigenlijk. Gelukkig wordt er veel gerookt op de twee P&R terreinen ;) : het aantal peuken en weggegooide sigarettendoosjes was schokkend.

Afgesloten Buurt-Activiteiten 

Zondagmiddag 17 december, 14.30 2023:  Kerstconcert in H. Nicolaaskerk

 • Balletcursus voor kinderen,  in Nesciohotel. Zie poster in  Activiteiten in  de Buurt)
 • Augustus '23:  Goed om te weten als u iemand die de weg kwijt is tegenkomt:

https://www.harendekrant.nl/nieuws/mensen-met-dementie-kom-je-wellicht-vaker-op-straat-tegen/

 • Westerholm opent grote ruilbibiliotheek.
 • Sociale Brigade en Westerholm slaan handen inéén om voor bewoners Nesciohotel, Westerholm en buurt aantal activiteiten te gaan ontplooien. Zo is er nu bij Westerholm inzamelruimte voor goederen die naar de Oekraïne kunnen die op zaterdagmiddagen geopend is. Lees verder.
 • Her en der is actie ondernomen tegen de oprukkende Amerikaanse berenklauw. Rond Sassenhein en tussen de A28 en Erasmusheem is zo  een bres geslagen in de woekering van deze exoten - die er op het oog zo prachtig uitzien. Bij de gemeente konden woekerplanten overigens worden aangemeld:

https://duurzaamgroningen.nl/acties/woekerplant

* Lezing milieufilosofie - 29 november 2022

Het verslag van de lezing van Maarten Meester, Een spoedcursus milieufilosofie is op de pagina  Duurzaamheid geplaatst.