Actueel

17 mei 2022, 25e mei aangevuld

Bijen-hotel vervangt Nesciohotel

Een mooie ontwikkeling bij de entree van Haren, we wisten het niet maar het Nesciohotel is aan de overkant van de straat voor andere bewoners herbouwt, een goede en duurzame ontwikkeling die we als EM toejuichen zeker wanneer tzt gaat blijken dat het originele hotel plaats gaat maken voor een bloemenweide waarin het aangenaam toeven zal zijn. Misschien is het een idee om bij die gewenste ontwikkeling ook de tussenliggende weg zo om te vormen dat er een natuurlijke neiging ontstaat om rustiger te rijden.

Op 25 mei is het weer weer uitnodigend voor de holzoekende gevleugelde vrienden. Alle openingen staan dat nog, het verhaal doet de ronde dat de holen te groot zijn voor de mogelijke bewoners, we houden het in de peiling.

7 mei 2022

Sassenhein/Lutsborgweg: Bij-bliotheek geopend, zie Levend en groen

Ontwikkelingen rondom Zonnedak Nicolaaskerk

3 mei 2022 opening Zonnedak, zie hier

Nieuwe Buurtbewoners... Oekraïense vluchtelingen in het Nescio  

Zoals velen al wel weten is het Nescio Hotel recent door de gemeente i.s.m. het WIJ-team als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen ingericht. Er zijn al diverse mensen die zich daar als vrijwilliger hebben gemeld. Van de gebiedsmanager Haren kregen we een algemene informatie omtrent de behoefte: onderwerpen waar vrijwilligers op dit moment aan kunnen bijdragen.  Die info staat hieronder, net als het contactadres van Hillegonda de Vries. 

NB:  Niet meteen zelf spullen naar het Nescio Hotel brengen !  De bewoners houden graag zelf de regie over hun leven, zoals wij allemaal....

 

Waar nu (Week 15) behoefte aan is,  is aan laptops (I-pads) voor de groep van ongeveer 25 kinderen die in de Oekraïne op het VO zitten (10/12- 18 jarigen). Die groep kan nu 3 middagen naar het Praedinius in de stad, waar ze in een lokaal worden opgevangen waar ook laptops staan. Daarmee kunnen ze dan gebruik maken van het Onderwijsmateriaal  (boeken voor alle vakken die ze hebben) dat door de Oekraïense overheid allemaal  heel overzichtelijk op het internet is gezet.  Met een contactpersoon van het Praedinius en coaches uit de groep Oekraïens sprekende moeders op het Nescio, kunnen die kinderen dan op hun eigen niveau (en in hun eigen taal) verder werken.  Maar buiten die dagen en vooral ook in de vakantieperiode zouden  die kinderen ook graag thuis verder willen werken.  Daarvoor zijn  echter meer laptops (evt I pads) nodig dan de 6 die er nu zijn.  Mocht iemand nog een ongebruikte laptop (met nog een redelijk goede internetverbinding) hebben staan, die je aan een van die kinderen zou willen geven, dan zou je daarmee hen erg helpen. Wil je dan een appje sturen aan de coördinator van de vrijwilligersgroep, Willemijn Kemp (06-43092773) met adres waar die laptop zou kunnen worden opgehaald ?   

 

Bericht van de gebiedsmanager:

Met de opvang voor asielzoekers zijn we gewend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers alles oppakt. In dit geval zijn de gemeenten verantwoordelijk. Gelukkig kunnen we dit in Haren samen met de huidige locatiemanager oppakken, maar het betekent dat er voor de gemeente veel nieuwe activiteiten en werkzaamheden in korte tijd geregeld moeten worden.

We hebben de afgelopen weken gemerkt dat er veel energie is in Haren, met als resultaat een mooi aantal bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld taallessen, inzamelingen en een voetbalmiddag. Door de gemeente en de bewoners van het Nescio wordt dit erg gewaardeerd.

Ondertussen inventariseren wij waar vrijwilligers nog meer nodig zijn. Dit doen het WIJ-team Haren, de vluchtelingenopvang Nescio en het Gebiedsteam Haren gezamenlijk. Wij willen u hier graag bij betrekken. Op dit moment is er vanuit de Nescio locatie vraag naar vrijwilligers voor:

 • Maaltijden uitdelen 13.30-14.30;
 • Dagelijks beheer kringloopcontainer van ingebrachte spullen;
 • Dagelijks spreekuur, samen met een medewerker van het WIJ-team (5 x per week van 9.15-10.15 uur);
 • Ondersteunen kinderactiviteiten georganiseerd door WIJ op maandag- en donderdagochtend;
 • Ontmoetingsmiddag met de buurt (zodra de recreatieruimte gereed is, kan dit worden georganiseerd);
 • Inrichten van een fietsenwerkplaats.

Dit is een momentopname over twee weken kan het er weer anders uitzien. De gemeente is momenteel bezig om een kookvoorziening en een recreatieruimte in te richten. Beide zullen ertoe leiden dat er op korte termijn meer mogelijkheden op de locatie zijn. Omdat de vluchtelingen ook hebben laten weten graag iets te willen doen wordt gelijktijdig ook hun belangstelling in kaart gebracht en zal het vrijwilligerswerk zowel door de vluchtelingen als door Harenaren worden gedaan.

Ook andere initiatieven die nu lopen in Haren willen we zoveel mogelijk in afstemming met de gemeente samenbrengen. Hiervoor lopen al verschillende gesprekken.

Tot dat er een vast contactpersoon voor de coördinatie van de activiteiten is benoemd, kunt u uw vragen stellen en uw belangstelling kenbaar maken via: hillegonda.de.vries@groningen.nl.

Duurzame Huizendag

Dit jaar organiseren Grunneger Power en het Energieloket weer een Duurzame Huizendag: twee zelfs! Een voorjaarseditie op 11 juni en een najaarseditie op 8 oktober. Lijkt jullie het leuk om mee te doen? Dan zijn jullie welkom om aan te haken!

Deze week (week 14) zijn we nog huizen aan het werven voor de voorjaarseditie op 11 juni. Weten jullie meteen al interessante huizen te bedenken in jullie wijk die jullie kunnen benaderen en zijn jullie snelle doorpakkers? Dan kunnen jullie aansluiten bij deze editie! De deelnemers kunnen hun huis aanmelden via dit formulier

Is dit te kort dag, maar lijkt het jullie als initiatief toch interessant om mee te doen? Dan kunnen jullie meedoen bij de najaarseditie op 8 oktober. Dit kun je aangeven door te reageren op deze mail. Dan nemen we van tevoren weer contact op om alles in gang te zetten.

Vriendelijke groeten,

Fenna Visser, Productieleider activiteiten

GRUNNEGER POWER, Atoomweg 6b | 9743 AK Groningen

T: +31 (0)50 82 00 492 | M: (0)6 2895 9474

www.grunnegerpower.nl

 

Kapel bezoeken

Wist u dat u dagelijks van 10 tot 4 terecht kunt in de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk, om een moment rust te vinden, een kaarsje te branden of om gewoon een blik te werpen in de kapel? Als de banier er staat weet u dat de kapel open is.

Papier hier  - en straks daar

Tot en met 15 april kunt u een bezoek aan de Mariakapel nog combineren met het inleveren van oud papier. Vanaf de 22e april staat de container verderop aan de Beatrixstraat, op het parkeerterrein van de Nicolaasschool, het is niet anders.

Subsidie op isolatie- en energie-besparingsmaatregelen 

Iedereen kan bij het Energie-loket een tegoedbon van € 50 aanvragen voor het aankopen van spaarlampen, isolatie, tochtstrip, radiatorfolie. De bon kan je alleen bij enkele geselecteerde winkels uitgeven.

 https://regionaalenergieloket.nl/groningen

 Meld u aan voor de cadeaubon

Het Energieloket van de gemeente Groningen biedt inwoners die het goed kunnen gebruiken een gratis cadeaubon aan t.w.v. € 50. Zij heeft deze inwoners een brief gestuurd. Ook krijgen 10.000 inwoners met lage inkomens via de Stadjerspas een bon. De cadeaubonnen zijn in te wisselen voor energiebesparende producten zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips

Cadeaubon aanvragen     Cadeaubon gebruiken

Vervanging twee bruggen aan de Moarweg te Haren ?

Tussen 17 en 24 maart is er een aanvraag tot vervanging van de - vermoeden we - twee houten bruggetjes tussen de wijk en de Moarweg bij de gemeente binnengekomen. Weet dus dat op enig moment de doorgang even versperd zal zijn en wees benieuwd naar het resultaat. Om e.e.a. exact te weten te komen is meer speurwerk op het net nodig dan we nu gedaan hebben . Of binnen de ambtelijke organisatie. De eerste berichtgeving is in ieder geval in goed ambtelijk jargon. Verder onderzoek beginnen we even niet aan maar we laten ons verrassen. Of u moet zin hebben, dan horen we het graag. En als u toch bezig bent, we zijn ook benieuwd naar hoe dat gaat met de ottertunnel onder de A28. Ogenschijnlijk ligt er nu een tunnel van nergens naar niets en dat zou toch erg zonde zijn.

Aanvulling 6 april 2022: vervangen 2 bruggen (verzenddatum 31-03-2022, dossiernummer 202272108), zes weken de tijd om te kijken hoe en wat, vanaf de verzenddatum (een week geleden...).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.Een afspraak kunt u maken via htpps://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Afgesloten acties

 • Zondag 23 oktober 2021 trokken de bestuurders van Energiek Maarwold er op uit. Gewapend met tangen en ladders. Bijna 40 nestkasten, vroeg in het voorjaar geplaatst in het kader van ‘project Nestkastjes voor de koolmees ter bestrijding van eikenprocessierups’ waren het inspectiedoel.  Was het vruchtbaar en de moeite luidde de openingsvraag. Het antwoord is een volmondig ja: een ruime meerderheid bleek gebruikt om te broeden. Succesvol dus! Slechts één niet uitgebroed ei troffen we aan en, helaas, één overleden bijna volgroeid koolmeesje (Zie verder onder Oproep (hieronder).

 • Zaterdag 18 september 2021 was het World Clean Up Day. Met een paar mensen hebben we die zaterdagmiddag met name de omgeving van het P+R gebied (Vondellaan - Nesciolaan) opgeschoond.   

Zwerfvuil, zie Levend en groen

Komende acties

 • het samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren;
 • het laten verrijzen van een heuse bij-bliotheek aan de Lutsborgsweg, voorjaar 2022;
 • het zonnedak zal naar verwachting eind april gereed zijn en in gebruik kunnen worden genomen. 
 • Met enige regelmaat houden van korte anti zwerfvuil acties, zie verder Levend en groen

Oproep: Toeziende voogden gevraagd

Omdat we nu weten dat het Nestkastjesproject geslaagd is, willen we graag het beheer en de eventuele uitbreiding van het kastjesareaal uitbesteden aan enkele toeziende vogelliefhebbers in onze buurt. Het bevoogden bestaat uit eenmaal jaarlijks controleren en schoonmaken van de kastjes en desgewenst uitbreiden van het aantal kastjes en het areaal waar en voor wie ze er hangen. Bij dat laatste denken we - buiten de koolmees om - bijvoorbeeld ook aan roodborstjes en boomklevers. Vanuit onze lezers werd de suggestie gedaan om ook de eekhoorn niet te vergeten. Allemaal goed als het lukt!

We zouden het dus bijzonder toejuichen als er onder degenen die zich betrokken voelen bij de vogelstand en Energiek Maarwold, een paar mensen zouden zijn die dit beheer zouden willen overnemen. Graag mailen naar mailbox@energiek-maarwold.nl als je er wat in ziet!