Actueel

   

  • Op 15 december j.l.  is de meidoornhaag van de bloemen-weide verrijkt met 75 nieuwe struikjes plus een aantal wilde rozen.
  • Zonnedak Nicolaaskerk -

          (klik door)

   

   

  • Doorlopende Acties van en voor onze Oekraïense wijkbewoners :  zie de website van de Sociale Brigade,

       www.socialebrigade.com

       Laatste acties:   Hulpgoederen naar bewoners in de overstroomde gebieden ( als gevolg van de doorgebroken Kakhovka-dam) en naar Odesa e.o. Zie ook de poster "Inzamelen voor Oekraïne" in de pagina 'Activiteiten in de Buurt - Agenda.'

   

  Dit zijn wij

  Coöperatie Energiek Maarwold

  is een samenwerkings-verband van buurt-bewoners in de wijk Maarwold (= Haren, ten westen van de Rijksstraatweg), waarbij we zijn gericht op de bevordering van de sociale cohesie in de buurt. Energiek Maarwold heeft daarbij zowel duurzaamheid en energietransitie als ook biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Als organisatievorm is in 2019, vooral  vanwege de realisatie van een eerste zonnedak op de Nicolaaskerk (Irenelaan), gekozen voor een coöperatie,  de Coöperatie Energiek Maarwold U.A. 

  Verder Lezen

  De oorsprong ervan is een groep bewoners aan de Westerse Drift die sinds jaar en dag de groenstroken voor hun huizen zelf onderhoudt. Het was destijds een spontaan initiatief in antwoord op pogingen van de gemeente om bloemperken te vervangen door raaigras vanwege kostenbeheersing. Het werd een succes zoals u kunt zien! En vanaf de Westerse Drift werd de hele wijk erbij betrokken.

  Het bestuur bestaat  op dit moment uit: Paul Oostinga (voorzitter), Renee Bekker (secretaris),  Gerke van Dam (penningmeester) Michel van den Bogaert (lid), Bert Ludden (lid) en Jan Berenst (lid). 

  Naast zonnedakprojecten is er nu een bloemen/insectenweide achter aan de Lutsborgseweg bij de Paasweide in opbouw, hebben we inmiddels projecten/activiteiten op het gebied van zwerfvuil opruimen, processierupsen bestrijden met mezenkastjes, bollen planten op plaatsen waar nog te weinig is te beleven voor de bijen en de vlinders. Een Bij-bliotheek staat sinds het voorjaar van 2022 aan de Lutsborgseweg, een succes waarvandaan vele boeken, zaden en planten hun weg vonden naar liefhebbers. En er staan nieuwe projecten in de steigers. Zie hiervoor de pagina Projecten.

  Agenda 2024

  * 24 februari:  Herdenkingsmars Russische Inval Oekraïne. 

   Zie Affiche (op pagina Activiteiten in de Buurt) .

  * 9  April: Algemene Ledenvergadering van Energiek Maarwold 19.30, Westerholm.  

  Daarin tevens een korte vergadering van de Participanten Zonnedak..

  (Relevante (financiële) stukken volgen.)

  Na de Pauze: lezing over Waterplanten en waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer door Michel van den Bogaert. 

  * Later in het voorjaar:  Excursie naar fauna-passage Meerweg o.l.v. deskundige. (Nadere info komt)

   

  * 5 November: 

  ''Warmtewandeling'' - in samenwerking met Grunneger Power - om een warmtecamera te leren gebruiken en de gegevens te interpreteren.  

  Lees ook:

  Wilt u ons steunen? 

  Externe Connecties 

  Ledenpagina

  Contact: 

  mailbox@energiek-maarwold.nl

  Komende Acties - in grote lijnen

  • Verder werken aan  duurzaamheidsactie Samen Besparen in Haren 
  • Samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren
  • Met enige regelmaat korte anti-zwerfvuil acties houden (zie verder Zwerfvuil)
  • Op zoek naar nieuwe zonnedaken.... 
  • Verder werken aan de realisatie van de Maarweide (Lutsborgsweg)
  • Overleg in de buurt - en met Duurzaam Groningen, Grunneger Power en Gemeente Groningen- over gezamenlijke acties voor energie - en warmte-transitie  
  • Aanzet maken voor een Lokaal Informatiecentrum rondom energietransitie en biodiversiteit
  • Participeren in de acties vanuit Nieuw Erasmusheem, rondom een toekomstig buurtcentrum.
  • Zie verder ook : Activiteiten in de buurt

  PROJECTEN om aan mee te doen  (+ deelnemers}

  1. Bijbliotheek

  Jeanette Vos

  Bert Ludden

  Astrid Koppert

  Anonymus

   

  1. Maarweide (Bloemenweide)

  Anna Bartels

  Gerke van Dam

  Zwaan Rabbers

  Joke Tekenbroek

  Marian Hulscher

  Michel vanden Bogaert

  Robert Frije

   

  1. Nestkasten, etc

  Gerke van Dam

  Elzo de Lange

  Michel van den Bogaert

  Paul Oostinga 

  Jacqueline Borm

   

  1. Verfraaiing groen door bloeiende planten en bollen

  Paulien Visee

  Brigit van der Werff

  Rob Smedema

  Wilbert Hoffstädt

   

  1. Zwerfvuil

  Roelof Rabbers

  Paulien Visee

  Annette Heeringa

  Jeanette Vos

  Seerp Ybema

  Robert Freie

  Jacqueline Borm

  Anonymus

   

  1. Duurzaamheid, isolatie en warmtetransitie

  Jan Berenst

  Paul Oostinga

   

  1. Volgend zonnedak

  Anna Bartels

  Elzo de Lange

  Paul Oostinga 

  Jan Berenst

   

  1. Beheerscie zonnedak Nicolaaskerk [ beperkt tot participanten Zonnedak Nicolaaskerk]

  Elzo de Lange

  Bert Ludden

   

  1. Geluidsscherm A28

  Anna Bartels

  Wilbert Hoffstäd

  Marcel Niemeijer

   

  10. Wijkplatform

  Wilbert Hoffstädt

   

  OPGAVE formulier

  Vul je naam en email-adres in +  de activiteit waaraan je deel zou willen nemen (in het Bericht).  Als je er geen bezwaar tegen hebt, voegen we je naam dan toe aan de lijstjes. 

   

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.

  Afgesloten EM-Acties 

  • Dinsdagavond 10 oktober: Bespaarcafé 

    

  Plaats: Westerholm, 19.30 u.  (Zie verder  Nieuwsbrief nr. 15  en Nieuwsbrief nr.16 en de Flyer -  klik daarvoor op Duurzaamheid. 

  • zaterdag 23 september, van 14.00-16.00 uur organiseerde Energiek Maarwold  een fiets/wandel excursie naar de nieuwe faunapassages onder A28 en de Meerweg
  • zaterdag 14 october:  Duurzame Huizendag
  • zaterdag 22 oktober:                                                                                                                       Inloopspreekuur Samen Besparen in Haren met een Energieadviseur van Grunneger Power / Duurzaam Groningen. (Zie ook de flyer hierboven)

  Plaats: Westerholm (Irenlaan 1).

  Tijd: 10 - 12 uur 

  Hier kunnen praktische kwesties nader worden besproken rondom Isolatie, Zonnepanelen, Warmtepompen en Subsidiemogelijkheden

  • 16 juli 

  Zwerfvuil-actie. Zie verslag op de Projectenpagina.

  • 6 juli

  Eerste Informatie- en discussiebijeenkomst:   "Samen van het gas af" in Westerholm.

  Met bijdragen vanuit  Natuur & Milieu Groningen  (rondom energie-en warmtetransitie)  en de gemeente Groningen (rondom facilitering en subsidies bij gezamenlijke acties).

  Voor een verslag van deze bijeenkomst: Zie de pagina Duurzaamheid.

  • 23 juni 

  Wijkplatform:  Inloopbijeenkomst herinrichting Meerweg/Nesciolaan.

  • 15 april 2023 

  We deden weer mee aan Lentekriebels:  Zwerfvuil in de buurt inzamelen. 

  10 leden van EM trokken door de wijk op zoek naar zwervend afval. Het viel tegen qua hoeveelheid, of mee eigenlijk. Gelukkig wordt er veel gerookt op de twee P&R terreinen ;) : het aantal peuken en weggegooide sigarettendoosjes was schokkend.

  Afgesloten Activiteiten in 2023

  • Zondagmiddag 17 december, 14.30:  Kerstconcert in H. Nicolaaskerk
  • Balletcursus voor kinderen,  in Nesciohotel. Zie poster in  Activiteiten in  de Buurt)
  • Augustus '23:  Goed om te weten als u iemand die de weg kwijt is tegenkomt:

  https://www.harendekrant.nl/nieuws/mensen-met-dementie-kom-je-wellicht-vaker-op-straat-tegen/

  • Westerholm opent grote ruilbibiliotheek.
  • Sociale Brigade en Westerholm slaan handen inéén om voor bewoners Nesciohotel, Westerholm en buurt aantal activiteiten te gaan ontplooien. Zo is er nu bij Westerholm inzamelruimte voor goederen die naar de Oekraïne kunnen die op zaterdagmiddagen geopend is. Lees verder.
  • Her en der is actie ondernomen tegen de oprukkende Amerikaanse berenklauw. Rond Sassenhein en tussen de A28 en Erasmusheem is zo  een bres geslagen in de woekering van deze exoten - die er op het oog zo prachtig uitzien. Bij de gemeente konden woekerplanten overigens worden aangemeld:

  https://duurzaamgroningen.nl/acties/woekerplant

  * Lezing milieufilosofie - 29 november 2022

  Het verslag van de lezing van Maarten Meester, Een spoedcursus milieufilosofie is op de pagina  Duurzaamheid geplaatst.