Actueel

GESELECTEERD voor DUURZAME DERTIG....

[14 juni 2022]

De drie dagbladen in Groningen, Friesland en Drenthe hadden in mei j.l. een wedstrijd uitgeschreven voor Duurzame Initiatieven in de 3 noordelijke provincies, onder de titel Duurzame Dertig.  

Daarover werden we getipt door de hoofdredacteur van Haren de Krant. En omdat we eigenlijk zelf ook wel het idee hebben dat we duurzame dingen doen, hebben we ons toen op het laatste moment aangemeld voor de Duurzame Dertig met een toelichting op onze doelen en werkwijze. Tot onze verrassing zijn we als Coöperatie Energiek Maarwold,  ook verkozen tot één van de 30  duurzame initiatieven in het noorden! Maar om nog een stap verder te komen en binnen die top 30 bij de duurzaamste 10 terecht te komen, hebben we uw stem nodig en - nog mooier-  die van mensen in uw omgeving.  In de Extra Nieuwsbrief  [zie Nieuwsbrieven ] staan de achtergronden van de competitie, onze aanvraag en het bericht dat we geselecteerd zijn !

En nu is het 27 juni geweest..... Nee, we hebben de volgende ronde niet gehaald. Dat kregen we een paar dagen geleden al te horen.  We  bleken toch te weinig 'fans' te hebben in vergelijking met andere initiatieven. Maar vanavond (27/6) was de slotavond en zijn de 3 winnaars uit de 3 provincies bekendgemaakt en ook de hoofdwinnaar. Daar waren we bij en  dat leverde een interessante verrassing op voor wat betreft Goningen:  de winnaar in onze provincie is onze partner Energie van Ons!  Maar nog verrassender was dat zij zelfs de eerste prijs en dus behalve de 50.000 euro voor de winnaar per provincie ook nog de tweede 50.000 euro  in de wacht sleepten!  Vanwege de belangrijke rol die ze als overkoepelende organisatie voor energiecoöperaties in het Noorden vervullen. En daarmee kregen eigenlijk alle energiecoöperaties (zeker die met EvO zijn verbonden) de prijs, naar Evert van Dijk, de hoofdredacteur van DvhN, in zijn praatje bij de uitreiking aan EvO zei!  We hebben dus niet alleen de vertegenwoordiger van EvO (Jan Koster) van harte gefeliciteerd, maar mogen ook ons zelf feliciteren!  

Overigens representeerden ook de andere 2 winnaars heel interessante projecten: Voor Drenthe was de winnaar de vereniging Meten =Weten.  Zij proberen met name de de enorme hoeveelheid  bestrijdingsmiddelen die voor de bloembollenteelt (en in het bijzonder voor lelies) gebruikt worden aan de orde te stellen, door de impact ervan op het grondwater, in de lucht  bij  omwonenden te meten en bekend te maken.  Het tv-programma Zembla heeft er enkele jaren geleden zelfs aandacht aan besteed.  Voor Friesland viel het start-up bedrijf Pottle in de prijzen.  Zij recyclen glasafval (bv mooie flessen), inmiddels op betrekkelijk grote schaal, waarbij ook allerlei mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.  Het combineert dus duurzaamheidsdoelen en sociale doelen.

Overigens hadden de 30 projecten die  waren geselecteerd, als kenmerken coöperativiteit, gezond (en lokaal)  voedsel, en betrokkenheidsbevordering. Daar pasten wij als Energiek Maarwold dus goed in.  Alleen die oriëntatie op voedsel is tot nu toe niet zo bij ons niet aan de orde gekomen. Maar wie weet kunnen we daarvoor ook bij de 3 andere Groningse geselecteerden, De Streekboer  de streekboer.nl), of bij De Makkelijke Moestuin (makkelijkemoestuin.nl) uit Den Andel  terecht! Die laatste club ontving ook de publieksprijs, omdat ze verreweg de meeste stemmen hadden gekregen: een groot artikel in de krant!

Tenslotte: de hoofdredacteur van het DvhN verzekerde de aanwezigen dat deze Duurzame Dertig actie van de 3 dagbladen niet eenmalig zal zijn! Dus kunnen we als Energiek Maarwold een volgende keer nog eens een poging wagen ! 

 

 

17 mei 2022, 15 juni en eind juli aangevuld

Bijen-hotel vervangt Nescio-hotel?

Een mooie ontwikkeling bij de entree van Haren: We wisten het niet, maar tegenover het Nescio-hotel is aan de overkant van de straat voor andere bewoners ook een hotel gebouwd!   Een goede en duurzame ontwikkeling die we als EM toejuichen zeker wanneer het originele hotel over enige tijd plaats moet gaan maken voor een bloemenweide waarin het aangenaam toeven zal zijn. Misschien is het een idee om bij die gewenste ontwikkeling ook de tussenliggende weg zo aan te passen dat er een natuurlijke neiging ontstaat om rustiger te rijden.

Op 25 mei is het weer weer uitnodigend voor de hotel-zoekende gevleugelde vrienden. Na aanvankelijke aarzeling zijn de eerste holen nu - eind juli - bewoond.

Het hotel bij de bij-bliotheek wordt overigens nog wel steeds trouw bezocht, zowel door de doelgroep als door metselbijen. De zaden om mee te nemen waren niet aan te slepen, volgend jaar zal deze actie een nieuw vervolg krijgen, nu - eind juli - is de tijd om ze te verspreiden voorbij.

7 mei 2022

Bij-bliotheek  (Sassenhein/Lutsborgweg)

zie Wat leeft en groeit en altijd weer boeit...

Zonnedak op de Nicolaaskerk

Zie hier

Nieuwe Buurtbewoners... Oekraïense vluchtelingen in het Nescio

[update juni 2022

Zoals velen al wel weten is het Nescio Hotel recent door de gemeente als opvanglocatie voor ongeveer 160 Oekraïense vluchtelingen ingericht.  Inmiddels (juni) is ook het voorste deel van het oude hotel-restaurant weer  beschikbaar gemaakt en kan er gekookt worden door de bewoners en kunnen er bijeenkomsten worden  gehouden.  Heel veel zaken moesten  en moeten nog geregeld worden.  Daarvoor is de hulp  en ondersteuning van vrijwilligers heel erg gewenst. Gelukkig zijn er al  veel mensen uit Haren die zich als vrijwilliger hebben gemeld. 

Soms zijn er specifieke voorzieningen nodig. Zo waren er in maart/ april veel (kinder) fietsen nodig en werden er mensen gezocht die hun wasmachine beschikbaar wilden stellen, omdat er niet in het gebouw gewassen kon worden. Ook in de behoefte aan Nederlandse les  (voor de volwassenen) wordt door vrijwilligers voorzien. 

In week 15 ( eind april) was er veel behoefte aan laptops (I-pads) voor de groep van ongeveer 25 kinderen die in de Oekraïne op het VO zitten (10/12- 18 jarigen). Die groep kon toen 3 middagen naar het Praedinius in de stad, waar ze in een lokaal worden opgevangen waar ook laptops staan. Daarmee konden ze dan gebruik maken van het Onderwijsmateriaal  (boeken voor alle vakken die ze hebben) dat door de Oekraïense overheid allemaal  heel overzichtelijk op het internet is gezet.  Met een contactpersoon van het Praedinius en coaches uit de groep Oekraïens sprekende moeders op het Nescio, kunnen die kinderen dan op hun eigen niveau (en in hun eigen taal) verder werken.  Maar buiten die dagen en vooral ook in de vakantieperiode zouden  die kinderen ook graag thuis verder willen werken.  Daarvoor waren (en zijn) eigenlijk meer laptops (evt I pads) nodig dan de 6 die er nu zijn.  Mocht iemand nog een ongebruikte laptop (met nog een redelijk goede internetverbinding) hebben staan, die je aan een van die kinderen zou willen geven, dan zou je hen daarmee erg helpen. Wil je dan een appje sturen aan de coördinator van de vrijwilligersgroep, Willemijn Kemp (06-430.927.73) met adres waar die laptop zou kunnen worden opgehaald ? Ook voor andere zaken die je zou willen suggereren rondom de ondersteuning van de Oekraïense buurtgenoten, kun je het beste een appje sturen aan  Willemijn. 

Wat je overigens niet moet doen is zelf spullen naar het Nescio Hotel brengen! De bewoners houden graag zelf de regie over hun leven, zoals wij allemaal.... Als er specifieke spullen nodig zijn, zullen we dat hier berichten en dan ook het adres erbij geven waar het gebracht kan worden. 

Kapel bezoeken

Wist u dat u dagelijks van 10 tot 4 terecht kunt in de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk, om een moment rust te vinden, een kaarsje te branden of om gewoon een blik te werpen in de kapel? Als de banier er staat weet u dat de kapel open is.

Papier hier,  maar nu daar......

Tot en met 15 april kon u een bezoek aan de Mariakapel nog combineren met het inleveren van oud papier. Vanaf de 22e april staat de container voor oud papier verderop aan de Beatrixstraat, op het parkeerterrein van de Nicolaasschool.  Op vrijdag en op zaterdagmorgen tot 12 uur.  Op zaterdagmorgen zijn er helpers om uw oud papier eventueel uit de auto te halen. De opbrengsten van de Stichting Oud Papier gaan naar in overleg met de kerken in Haren, naar goede doelen in binnen- en buitenland.  

Subsidie op isolatie- en energie-besparingsmaatregelen 

Iedereen kan bij het Energie-loket een tegoedbon van € 50 aanvragen voor het aankopen van spaarlampen, isolatie, tochtstrip, radiatorfolie. De bon kan je alleen bij enkele geselecteerde winkels uitgeven.

 https://regionaalenergieloket.nl/groningen

 Meld u aan voor de cadeaubon

Het Energieloket van de gemeente Groningen biedt inwoners die het goed kunnen gebruiken een gratis cadeaubon aan t.w.v. € 50. Zij heeft deze inwoners een brief gestuurd. Ook krijgen 10.000 inwoners met lage inkomens via de Stadjerspas een bon. De cadeaubonnen zijn in te wisselen voor energiebesparende producten zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips

Cadeaubon aanvragen     Cadeaubon gebruiken

Vervanging twee bruggen aan de Moarweg te Haren heeft plaatsgevonden.

Tussen 17 en 24 maart is er een aanvraag tot vervanging van de - vermoeden we - twee houten bruggetjes tussen de wijk en de Moarweg bij de gemeente binnengekomen. Eind juni/begin juli zijn ze geplaatst en ze zijn mooi om te zien, vrolijk en deels van duurzaam (herbruikt?) kunststof.

Afgesloten acties

  • Zondag 23 oktober 2021 trokken de bestuurders van Energiek Maarwold er op uit. Gewapend met tangen en ladders. Bijna 40 nestkasten, vroeg in het voorjaar geplaatst in het kader van ‘project Nestkastjes voor de koolmees ter bestrijding van eikenprocessierups’ waren het inspectiedoel.  Was het vruchtbaar en de moeite luidde de openingsvraag. Het antwoord is een volmondig ja: een ruime meerderheid bleek gebruikt om te broeden. Succesvol dus! Slechts één niet uitgebroed ei troffen we aan en, helaas, één overleden bijna volgroeid koolmeesje (Zie verder onder Oproep hieronder).

  • Zaterdag 18 september 2021 was het World Clean Up Day. Met een paar mensen hebben we die zaterdagmiddag met name de omgeving van het P+R gebied (Vondellaan - Nesciolaan) opgeschoond.   

  • Op zaterdag 22 april 2022 was de volgende opschoondag.  Zie verder de pagina Levend en Groen

Komende acties

  • Het samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren
  • Met enige regelmaat korte anti zwerfvuil acties houden, zie verder Levend en groen
  • Op zoek naar nieuwe zonnedaken.... 
  • Bijdragen aan isolatie-acties in de buurt
  • Aanzet maken voor een Lokaal Infomatiecentrum rondom energietransitie en biodiversiteit
  • Participeren in de acties vanuit Nieuw Erasmusheem, rondom een toekomstig buurtcentrum.

Oproep: Toeziende voogden gevraagd

Omdat we nu weten dat het Nestkastjesproject geslaagd is, willen we graag het beheer en de eventuele uitbreiding van het kastjesareaal uitbesteden aan enkele toeziende vogelliefhebbers in onze buurt. Het bevoogden bestaat uit eenmaal jaarlijks controleren en schoonmaken van de kastjes en desgewenst uitbreiden van het aantal kastjes en het areaal waar en voor wie ze er hangen. Bij dat laatste denken we - buiten de koolmees om - bijvoorbeeld ook aan roodborstjes en boomklevers. Vanuit onze lezers werd de suggestie gedaan om ook de eekhoorn niet te vergeten. Allemaal goed als het lukt!

We zouden het dus bijzonder toejuichen als er onder degenen die zich betrokken voelen bij de vogelstand en Energiek Maarwold, een paar mensen zouden zijn die dit beheer zouden willen overnemen. Graag mailen naar mailbox@energiek-maarwold.nl als je er wat in ziet!