Actueel

 

Mei

* Altijd al aardperen in de tuin willen hebben? Er staat een doosje bij de bijbieb.

* De gemeente heeft subsidie verstrekt voor het onderzoek naar een wijkplatform in het werkgebied van Energiek Maarwold.

* Greenpeace wil graag veel adhesiebetuigingen tegen de vuilniswagen vol plastic die per minuut in de zee belandt.

* Loop er langs en doorheen:  de eerste bomen en bollen bloeien in de nieuwe tuin van Westerholm.

Oproep om deel  te nemen aan werkgroep 'Open geluidsscherm A28 met zonnepanelen'  (Klik voor details) 

* Voor hen die hem nog niet hebben ontvangen: er is weer een Nieuwsbrief (nr. 14) verschenen die ook kan worden gedownload bij Nieuwsbrieven

* Degenen die nog willen deelnemen aan de Zonnepanelenactie van de gemeente Groningen (tot 20 mei):  zie de website hieronder:   https://regionaalenergieloket.nl/groningen/indebuurt/projecten/ca-zon-groningen-2023-q1

[zie ook onder Duurzaamheid]

april

* Vanaf 19 april is de website van /voor de Oekraïense wijkgenoten in de lucht: socialebrigade.com.

(zie ook de QR code in de rechterkolom)

* Aan de Wilhelminalaan worden dankzij actieve bewoners en de gemeente ook mooiere plantsoenen aangelegd.

 

 

Updates betreffende: 

*  Zonnedak Nicolaaskerk

 

Dit zijn wij

 

Coöperatie Energiek Maarwold is een samenwerkingsverband van buurtbewoners en lokale organisaties in de wijk Maarwold (Haren), waarbij we zijn gericht op de bevordering van de sociale cohesie in de buurt. Energiek Maarwold heeft daarbij zowel duurzaamheid en energietransitie  als biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Als organisatievorm is in 2019, vooral  vanwege de realisatie van een eerste zonnedak, gekozen voor een coöperatie. De Coöperatie Energiek Maarwold U.A. 

Verder Lezen

De oorsprong ervan is een groep bewoners aan de Westerse Drift die sinds jaar en dag de groenstroken voor hun huizen zelf onderhoudt. Het was destijds een spontaan initiatief in antwoord op pogingen van de gemeente om bloemperken te vervangen door raaigras vanwege kostenbeheersing. Het werd een succes zoals u kunt zien! En vanaf de Westerse Drift werd de hele wijk erbij betrokken.

Het bestuur bestaat  op dit moment uit: Paul Oostinga (voorzitter), Renee Bekker (secretaris),  Gerke van Dam (penningmeester) Michel van den Bogaert (lid), Bert Ludden (lid) en Jan Berenst (lid). 

Naast zonnedakprojecten is er nu een bloemen/insectenweide achter aan de Lutsborgseweg bij de Paasweide in opbouw, hebben we inmiddels projecten/activiteiten op het gebied van zwerfvuil opruimen, processierupsen bestrijden met mezenkastjes, bollen planten op plaatsen waar nog te weinig is te beleven voor de bijen en de vlinders. Een Bij-bliotheek staat sinds het voorjaar van 2022 aan de Lutsborgseweg, een succes waarvandaan vele boeken, zaden en planten hun weg vonden naar liefhebbers. En er staan nieuwe projecten in de steigers. Zie hiervoor de pagina Projecten.

Agenda

 

* 6 juni 20.15: Muziek Nicolaaskerk

*10 juni van 10-17:  Grote Hortusdag.

* 1 juli 14.00  Zomermarkt Westerholm

* 6 juli 20.00 u

Eerste Informatie- en discussiebijeenkomst: 

"Samen van het gas af"

(in Westerholm)

*16 juli 11.00 u. - 13.00 u.

Zwerfvuilactie

 

Afgesloten Acties

* 15 april 2023 

We deden weer mee aan Lentekriebels:  Zwerfvuil in de buurt inzamelen. 

10 leden van EM trokken door de wijk op zoek naar zwervend afval. Het viel tegen qua hoeveelheid, of mee eigenlijk. Gelukkig wordt er veel gerookt op de twee P&R terreinen, het aantal peuken en weggegooide sigarettendoosjes was schokkend.

 

* Lezing milieufilosofie - 29 november 2022

Het verslag van de lezing van Maarten Meester, Een spoedcursus milieufilosofie is op de pagina  Duurzaamheid geplaatst.

 

Komende Acties - in grote lijnen

 

  • Het samen met de Nicolaasparochie en Westerholm muziekuitvoeringen organiseren
  • Met enige regelmaat korte anti-zwerfvuil acties houden (zie verder Zwerfvuil)
  • Op zoek naar nieuwe zonnedaken.... 
  • Verder werken aan de realisatie van de bloemenweide (Lutsborgsweg)
  • Bijdragen aan isolatie-acties in de buurt
  • Overleg in de buurt - en met de gemeente - over gezamenlijke acties voor warmte-transitie  
  • Bijdrage aan de grote Hortusdag in juli a.s.
  • Aanzet maken voor een Lokaal Informatiecentrum rondom energietransitie en biodiversiteit
  • Participeren in de acties vanuit Nieuw Erasmusheem, rondom een toekomstig buurtcentrum.
  • Zie verder ook: Activiteiten in de buurt