Culturele activiteiten

Oprichting Clockhuys Plein


Op woensdag 12 oktober is de stichting Clockhuys Plein vastgelegd bij Notaris Broekema. Het kernbestuur met Jos Verkuyl als voorzitter, Karin Kalverboer als secretaris en John van Meurs als penningmeester was bij de ondertekening aanwezig. Verder zitten er in het bestuur; Lammie Schuiling, Frida Pathuis, Dieta Praamstra en Rob Janssen.
In aanloop naar de opening in 2023 wordt er door het bestuur van het Clockhuys Plein maandelijks een

activiteit georganiseerd. De laatste bijeenkomst was op 11 november  uur in het Clockhuys. Toen was er gelegenheid uw inbreng te geven op het actieonderzoek bij ouderen. 

VERDER LEZEN

Het Zorg Innovatie Forum is dit jaar langs de dorpen Glimmen, Onnen en Noordlaren gegaan om te horen wat er onder ouderen leeft, waar zij behoefte aan hebben en hoe eenzaamheid onder ouderen kan worden voorkomen. Op 11 november ging onderzoeker Mirjam Valk in gesprek met senioren in het Harense. Iedereen was welkom om hierover mee te praten, omdat men graag meer wilde horen  over de wensen en behoeften van de oudere inwoners van Haren en omliggende dorpen! De resultaten van het onderzoek worden in 2023 gepresenteerd.
Het Clockhuys Plein is een plein voor ontmoetingen en activiteiten voor senioren. Het bestuur streeft er naar dat het Plein in 2023 van start gaat met een openstelling van minimaal drie dagdelen per week in ‘t Clockhuys. Senioren kunnen dan binnen lopen voor een kopje thee/koffie en wat aanspraak. Het is de bedoeling dat er voor en door senioren diverse activiteiten worden georganiseerd waar ouderen tegen geringe betaling aan kunnen deelnemen. Maatschappelijke organisaties als WIJ, Humanitas, CKC, seniorenverenigingen etc. kunnen ondersteunen en helpen invulling te geven aan de activiteiten. Inwoners of organisaties die contact zoeken met het bestuur, kunnen mailen naar clockhuysplein@gmail.com.
Men hoopt nu en in de toekomst veel ouderen te mogen  verwelkomen bij het Clockhuysplein!

FLYER

Vanuit de organisatie van Het Clockhuys Plein (Lisa Zwiers) wordt er aandacht gevraagd voor een FLYER m.b.t. de activiteiten vanuit het Clockhuysplein (vanaf 27 januari a.s.). Die flyer is hieronder te downloaden.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via het e-mailadres clockhuysplein@gmail.com of door te bellen naar 050 8003245. 

Flyer Clockhuys Plein Activiteiten 2023
PDF – 1,4 MB 44 downloads

Kapel bezoeken

Wist u dat u dagelijks van 10 tot 4 terecht kunt in de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk, om een moment rust te vinden, een kaarsje te branden of om gewoon een blik te werpen in de kapel? Als de banier er staat. weet u dat de kapel open is.