Culturele activiteiten

 

NL DOET

 

augustus 2023

In Westerholm is een bibliotheek geopend voor uw (altijd al gezochte) boeken

Expositie “Levensboek in stripverhaal” 

De afgelopen maanden zijn leerlingen van één van de brugklassen van het Harens lyceum bezig geweest met een bijzonder project. In samenwerking met ‘t Clockhuys- Centrum voor Kunst en Cultuur- hebben de leerlingen bewoners van woonzorg instelling Westerholm geïnterviewd over hun levensverhaal. Onder begeleidingen van CKC-kunstdocent Coen Vosveld hebben de leerlingen dit verhaal tot leven gebracht in een getekend stripverhaal. Ook tekendocent Pete Silverstein van het Harens lyceum was hierbij betrokken en iedereen is zeer enthousiast over de mooie samenwerking en het resultaat. De werken zijn vanaf 12 juli overdag te bewonderen in het Wijkhuys in huize Westerholm (Irenelaan 1 in Haren) waar iedereen van harte welkom is. 
 
De intentie van alle drie de samenwerkende organisaties is om dit mooie project tot een jaarlijks terugkerend evenement te ontwikkelen. Het verbindende effect tussen jong en oud, via de kunst, en tussen de verschillende organisaties is een waardevolle toevoeging in het dorp Haren.

 

Oprichting Clockhuys Plein

Op woensdag 12 oktober 2022 is de stichting Clockhuys Plein vastgelegd bij Notaris Broekema. Het kernbestuur met Jos Verkuyl als voorzitter, Karin Kalverboer als secretaris en John van Meurs als penningmeester was bij de ondertekening aanwezig. Verder zitten er in het bestuur; Lammie Schuiling, Frida Pathuis, Dieta Praamstra en Rob Janssen.

In aanloop naar de opening in 2023 wordt er door het bestuur van het Clockhuys Plein maandelijks een

activiteit georganiseerd. De laatste bijeenkomst was op 11 november  2022 in het Clockhuys. Toen was er gelegenheid uw inbreng te geven op het actieonderzoek bij ouderen. 

VERDER LEZEN

Het Zorg Innovatie Forum is dit jaar langs de dorpen Glimmen, Onnen en Noordlaren gegaan om te horen wat er onder ouderen leeft, waar zij behoefte aan hebben en hoe eenzaamheid onder ouderen kan worden voorkomen. Op 11 november ging onderzoeker Mirjam Valk in gesprek met senioren in het Harense. Iedereen was welkom om hierover mee te praten, omdat men graag meer wilde horen  over de wensen en behoeften van de oudere inwoners van Haren en omliggende dorpen! De resultaten van het onderzoek worden in 2023 gepresenteerd.
Het Clockhuys Plein is een plein voor ontmoetingen en activiteiten voor senioren. Het bestuur streeft er naar dat het Plein in 2023 van start gaat met een openstelling van minimaal drie dagdelen per week in ‘t Clockhuys. Senioren kunnen dan binnen lopen voor een kopje thee/koffie en wat aanspraak. Het is de bedoeling dat er voor en door senioren diverse activiteiten worden georganiseerd waar ouderen tegen geringe betaling aan kunnen deelnemen. Maatschappelijke organisaties als WIJ, Humanitas, CKC, seniorenverenigingen etc. kunnen ondersteunen en helpen invulling te geven aan de activiteiten. Inwoners of organisaties die contact zoeken met het bestuur, kunnen mailen naar clockhuysplein@gmail.com.
Men hoopt nu en in de toekomst veel ouderen te mogen  verwelkomen bij het Clockhuysplein!

Kapel bezoeken

Wist u dat u dagelijks van 10 tot 4 terecht kunt in de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk, om een moment rust te vinden, een kaarsje te branden of om gewoon een blik te werpen in de kapel? Als de banier er staat. weet u dat de kapel open is.