Activiteiten in de buurt 

 

Op deze pagina's  vindt u berichten over activiteiten die vaak door anderen dan leden van Energiek Maarwold zijn geïnitieerd.  Bijvoorbeeld  door Erasmusheem, Maarwold, Nicolaasparochie ofWesterholm. Maar soms zijn ze ook door individuele leden of door buurtbewoners (of groepjes van buurtbewoners) gestart en uitgevoerd òf zijn ze (ook) relevant voor ons als bewoners van Maarwold.  We hebben de activiteiten thematisch geordend, zoals in het sub-menu Activiteiten in de buurt  is te zien: Wijkplatform in oprichting - Flora & Fauna - Duurzaamheid - Verkeer - Culturele activiteiten - Eten & Drinken. 

Als u zelf iets ter plaatsing wilt aanmelden, mail het bericht dan naar mailbox@energiek-maarwold.nl  of reageer via het onderstaande Reactie-formulier. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

AGENDA

* Bij Westerholm is er behoefte aan meer vrijwilligers , zie hier voor meer informatie

    * Realisatie Speelmogelijkheden voor de kinderen bij het BUUT

    Hieronder eerst een schema van de beoogde beplanting; die zou dit voorjaar worden gerealiseerd, maar dat is nog maar ten dele  uitgevoerd.  Daaronder een dia-reeks waar de ontwikkeling en de realisatie van de speeltoestellen is te zien.