Activiteiten in de buurt 

 

Op deze pagina's  vindt u berichten over activiteiten die vaak door anderen dan leden van Energiek Maarwold zijn geïnitieerd.  Bijvoorbeeld  door Erasmusheem, Maarwold, Nicolaasparochie ofWesterholm. Maar soms zijn ze ook door individuele leden of door buurtbewoners (of groepjes van buurtbewoners) gestart en uitgevoerd òf zijn ze (ook) relevant voor ons als bewoners van Maarwold.  We hebben de activiteiten thematisch geordend, zoals in het sub-menu Activiteiten in de buurt  is te zien: Wijkplatform in oprichting - Flora & Fauna - Duurzaamheid - Verkeer - Culturele activiteiten - Eten & Drinken. 

Als u zelf iets ter plaatsing wilt aanmelden, mail het bericht dan naar mailbox@energiek-maarwold.nl  of reageer via het onderstaande Reactie-formulier. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

 

 

AGENDA

Lezing Senioren Convent 22 mei 2023

*  Spreker zal zijn ir. drs. Lex van der Star, voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland zijn. Nadere informatie volgt.

.

Realisatie Speelmogelijkheden voor de kinderen bij het BUUT

Hieronder eerst een schema van de beoogde beplanting voor dit voorjaar .  Daaronder een dia-reeks waar de ontwikkeling en de realisatie van de speeltoestellen is te zien. 

 

 

PROJECTEN om aan mee te doen  (+ deelnemers}

 

 

  1. Bijbliotheek

Renée Bakker

Jeanette Vos

Bert Ludden

 

  1. Bloemenweide

Anna Bartels

Gerke van Dam

Zwaan Rabbers

Joke Tekenbroek

Marian Hulscher

Michel vanden Bogaert

Robert Frije

 

  1. Nestkasten, etc

Gerke van Dam

Elzo de Lange

Michel van den Bogaert

Paul Oostinga 

 

  1. Verfraaiing groen door bloeiende planten en bollen

Paulien Visee

Brigit van der Werff

Rob Smedema

Wilbert Hoffstädt

 

  1. Zwerfvuil

Roelof Rabbers

Paulien Visee

Annette Heeringa

Renée Bakker

Jeanette Vos

Seerp Ybema

Robert Freie

 

  1. Duurzaamheid en Isolatie

Jan Berenst

Paul Oostinga

 

  1. Volgend zonnedak

Anna Bartels

Elzo de Lange

Paul Oostinga 

Jan Berenst

 

  1. Beheerscie zonnedak Nicolaaskerk [ beperkt tot participanten Zonnedak Nicolaaskerk]

Elzo de Lange

Bert Ludden

 

  1. Geluidsscherm A28

Anna Bartels

Wilbert Hoffstäd

 

10. Wijkplatform

Wilbert Hoffstädt

 

OPGAVE formulier

Vul je naam en email-adres in +  de activiteit waaraan je deel zou willen nemen (in het Bericht).  Als je er geen bezwaar tegen hebt, voegen we je naam dan toe aan de lijstjes. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.