Zonnedak Nicolaaskerk

In het kader van onze wens om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke energie-transitie hebben we een overeenkomst gesloten met het Bestuur van de Hildegard-parochie om het dak van de H. Nicolaaskerk (Irenelaan)  te beleggen met zonnepanelen. Buurtbewoners die lid zijn van de coöperatie Energiek Maarwold, kunnen participeren in dit zonnedakproject door een aantal certificaten aan te schaffen. Ieder certificaat staat voor 250 KwH aan stroom, wat grofweg overeen komt met wat één zonnepaneel aan stroom genereert.

Inmiddels zijn alle participatie-overeenkomsten voor dit zonnedak getekend.

Enexis heeft ervoor gezorgd dat er een aansluiting op het elektriciteitsnet is.  Naast de installatie voor de coöperatie is er ook een eigen opwekinstallatie voor de kerk geïnstalleerd.

De financiering van dit project kon rond gemaakt worden met het aangaan van de participatieovereenkomsten met 20 wijkbewoners, de subsidiebeschikking van het Minsiterie van EZ en  een lening bij het Fonds hiervoor van de provincie.

Op een aparte pagina zijn de Ontwikkelingen rondom het Zonnedak Nicolaaskerk beschreven.  Inmiddels (23 juni 2022) is dit project nagenoeg volooid en wordt er op zonnige dagen volop stroom geleverd! 

In het Archief zijn de ontwikkelingen in 2021 en 2022 tot en met het leggen van de panelen, weergegeven.  Daar staat ook het e.e.a. over de Opening en het Opstarten van de  elektriciteitsproductie.