Externe Connecties

Energie van Ons

Duurzaam Haren

Duurzaam Groningen

Energieloket Groningen

GREK (Groninger Energiekoepel)

Grunneger Power

Sociale Brigade

Energiek Maarwold is wederverkoper van Energie van Ons

Reden is dat we als Energie Coöperatie hebben afgesproken dat we onze groene  stroom gaan leveren aan Energie Van Ons. EvO is een Groningse energieleverancier gespecialiseerd in het afnemen van groene stroom van coöperaties, en zelf ook een coöperatie.  Wederverkoper zijn houdt in, dat de leden van Energiek Maarwold via ons kunnen overstappen naar EvO voor hun energie-leveringscontract (zowel stroom als gas, maar eventueel ook één van beide). Daarmee gebruikt u thuis ook groene stroom. Niet dat de stroomwereld echt strikt gescheiden netten kent, maar de suggestie is gewekt. En die suggestie spreekt ons aan. In werkelijkheid leveren we als coöperatie aan het grote (gemengde) stroomnet en neemt iedereen daarvan af. Maar als een leverancier zichzelf als ‘groen’ presenteert, betekent dat dat hij alleen groen geproduceerde stroom inkoopt. EvO is zo’n groene leverancier en wordt in dat verband landelijk serieus genomen. Relatief een kleine speler, maar financieel robuust! 

Zoals gezegd vinden we het als Energiek Maarwold een sympathieke gedachte dat onze groene stroom zo via een locale coöperatie weer terecht komt bij onze eigen leden.  Bijkomend voordeel is dat Energiek Maarwold voor elk lid, dat via ons overstapt naar EvO, een bedrag van € 150,- krijgt. Dat bedrag komt ten goede van EM-projecten.

Wilt u overstappen, gebruik dan dit adres: https://energie.vanons.org/cooperaties/energiekmaarwold/ . Als het goed is, verschijnt ons logo dan links boven en is de koppeling met Energiek Maarwold gelegd. Klik dan op “Klant Worden" en vervolgens op ''Bereken maandbedrag”.  U zult dan zien dat het aanbod van EvO ook financieel voor de klant nu heel aantrekkelijk is!  Er zijn verschillende soorten contracten, en binnenkort komt er nog een speciaal en extra voordeling coöperatief contract voor leden van de coöperatie.  Mocht u erop in willen gaan, dan wijst de procedure zich verder vanzelf.

De vergoeding die we als coöperatie krijgen, gebruiken we in ieder geval om uw lidmaatschap van EM gratis te maken; bovendien kunnen we er bijvoorbeeld nestkasten, of zaadpakketten mee kopen, waarvan u er dan ook één krijgt. Zo dragen we samen bij aan meer bloemen, insecten en vogelzang in de wijk.

Paul Oostinga kan u eventueel nog in meer detail voorlichten over de gang van zaken. (mailbox@energiek-maarwold.nl) .