Externe Connecties

Energie van Ons   - https://energie.vanons.org

Duurzaam Haren  - www.duurzaamharen.nl

Energieloket Groningen - https://gemeente.groningen.nl/energieloket-groningen

GREK (Groninger Energiekoepel) - https://greksite.wixsite.com/grek

 

Energiek Maarwold is wederverkoper van Energie van Ons

Reden is dat we als Energie Coöperatie hebben afgesproken dat we onze groene  stroom gaan leveren aan Energie Van Ons. EvO is een Groningse energieleverancier gespecialiseerd in het afnemen van groene stroom van coöperaties.

Om die reden zijn we uitgenodigd om wederverkoper te worden ten behoeve van onze leden. We hebben daartoe een overeenkomst met EvO gesloten.  https://energie.vanons.org/onze-beweging-blijft-groeien/

Wederverkoper zijn houdt in, dat de leden van Energiek Maarwold via ons kunnen overstappen naar EvO voor hun energie leveringscontract. Daarmee gebruikt u thuis ook groene stroom. Niet dat de stroomwereld zo in elkaar zit, maar de suggestie is gewekt. En die suggestie spreekt ons aan. In werkelijkheid leveren we als coöperatie aan het grote (gemengde) stroomnet en neemt iedereen daarvan af. En als een leverancier zichzelf als ‘groen’ presenteert geeft hij daarmee aan, dat hij op papier groene stroom inkoopt. EvO is zo’n groene leverancier en wordt in dat verband landelijk serieus genomen.

Zoals gezegd vinden we het als Energiek Maarwold een sympathieke gedachte dat onze groene stroom weer terecht komt bij onze eigen leden. Maar u moet het uiteraard in groter verband zien.

Bijkomend – en voor Energiek Maarwold niet onbelangrijk – is dat voor elk lid, dat via ons overstapt naar EvO, een bedrag van € 150,- aan Energiek Maarwold wordt gedoneerd. Dat bedrag komt dan in de kas van de coöperatie om daarmee andere projecten te kunnen financieren.

Namens het bestuur kan Paul Oostinga u in meer detail voorlichten over de gang van zaken. (mailbox@energiek-maarwold.nl) .