Bollen in de buurt

Bloemen in bermen en parken 

In de buurt zijn  al in diverse straten de bermen en perkjes met bollen beplant, die het voorjaar een vrolijk aanzien geven. Soms is dat bollen planten gedaan met hulp van de gemeente, soms van Westerholm. Er kan echter nog veel meer gebeuren. Dat staat voor de komende jaren op het programma. 

Daarbij  gaat het dan om meer dan bollen planten: we beogen de biodiversiteit in de buurt te versterken, ook met het oog op het verbeteren van de leefomgeving van bijvoorbeeld vlinders en bijen. Het inzaaien van bermen en parken met wilde bloemen is daarvoor gewenst.  

Als je een eigen tuin hebt, kun je natuurlijk ook aan die biodiversiteit bijdragen. Een  initiatief om deel te nemen aan een  project om een vierkante meter wildernis in je tuin te creëren en bij te houden wat daar groeit, is daar een mooi voorbeeld van. Zie: de berichtgeving daarover in de NRC.