Projecten Energiek Maarwold

Op deze pagina's wordt informatie gegeven over de projecten die door de Coöperatie Energiek Maarwold zijn geïnitieerd.  Daarbij gaat het met name over de projecten Zonnnedak Nicolaaskerk,   Bij-bliotheek (Lutsborgweg),  Nestkasten in de wijk,  Bollen in de buurt en  Zwerfvuil.  Tenslotte is hier nog een pagina opgenomen met projecten die in ontwikkeling zijn.  Zie Submenu Projecten Energiek Maarwold !

Op deze instap=pagina zijn verder alleen een paar 'groene'  berchten opgenomen met verwijzingen naar wevsites die ons op ideeën kunnen brengen voor nieuwe acties!  

i

Recycling van planten en struiken

Bij renovatie van een huis of een hele buurt, blijken talloze planten en struiken    - en zelfs bomen - in de afvalcontainer terecht te komen.  Jammer toch?  Zie hier een website met suggesties om daar wat aan te doen: 

https://www.change.inc/circulaire-economie/groen-uit-gerenoveerde-wijken-krijgt-tweede-leven-struikroven-moet-de-norm-worden-37779?utm_medium=email&_hsmi=58465765&_hsenc=p2ANqtz-_XXTcvn3kNKIBceMPWoBDaKFpoc4EcHxInzCNe62kAqCwsmwYQ0T8Ku_7En9NjnalqHvD4RKglD9eTG_cAVGnkTSQdfw&utm_content=58465765&utm_source=hs_email

 

Verder vergroenen van de buurt

Al jaren zijn er mensen -vooral in stedelijke gebieden, all over the world- bezig om hun omgeving te vergroenen . Ook  al is onze buurt best wel groen, het is qua biodiversiteit nog wel een heel saaie buurt!  Misschien kom je ook zelf op mooie ideeën voor je eigen omgeving vanuit de website van de groep die zich ''guerillagardeners'' noemt:

www.guerillagardeners.nl

 

 

Nestkastjes

Met het oog op het bestrijden van de processierups en het bevorderen van de biodiversiteit, zijn er in het voorjaar van 2021 een 40-tal nestkastjes opgehangen in de buurt van inheemse eiken. Dit om het voor koolmezen makkelijker te maken om te nestelen en daarbij veel van die schadelijke rupsen te verorberen.  De nestkastjes zijn gemaakt op de Mikkelhorst in Haren en door de gemeente ter beschikking gesteld. Ieder najaar zullen  de nestkastjes weer schoongemaakt moeten worden om weer dienst te kunnen doen in het volgende voorjaar. U mag er een aantal adopteren.

 

Zwerfvuil inzamelen

Op veel plaatsen, ook in onze buurt, ligt er regelmatig zwerfvuil  Langs de straten, in perken en plantsoenen en op de P+R pleinen (Nesciolaan).  Zoals bekend inspireert de aanwezigheid van zwerfvuil anderen om daaraan mee te doen.... Alleen daarom al is het van belang regelmatig de strijd aan te gaan met dat zwerfvuil.  In het kader van speciale internationale of lokale dagen, zoals de World Clean Up Day of de Lentekriebels-actiedag wordt er door een groepje vanuit Energiek Maarwold dan ook meegedaan aan het inzamelen van zwerfvuil.  De gemeente stelt daarvoor onder meer grijpers ter beschikking. Aanmelden om eens mee te doen wordt zeer gewaardeerd.

De  laatste actiedag was op zaterdagmiddag 9 april 2022.  Nadere informatie over de volgende actiedag volgt op de website, maar ook in de Nieuwsbrief.  Zie verder de pagina Wat groeit en bloeit, en altijd weer boeit...

 

Bij-bliotheek 

Dit voorjaar 2022 plaatsten we een bij-bliotheek met een  insectenhotel aan het einde van het verharde deel van de Lutsborgseweg  (bij het bankje) om de bloemenperken verder te stimuleren.  In die bij-bliotheek is informatie te vinden zijn over welke bloemen goed zijn voor de bijen en de vlinders, en hoe die de biodiversiteit versterken. In de bij-bliotheek worden bovendien zakjes met zaadjes en plantjes neergezet die anderen weer in hun tuin kunnen uitzaaien of plaatsen.  (Zie verder de pagina: Wat groeit en bloeit, en altijd weer boeit....)

We plaatsen ons met die bij-bliotheek en het hotel in een grotere traditie in het land, die overal de biodiversiteit tracht te bevorderen.  Zie daarvoor:

https://bijenstichting.nl/bed-en-breakfast-voor-bijen-estafette/

 

LEES VERDER:

Zonnedak Nicolaaskerk 

Bij-bliotheek

Nestkasten in de wijk

Bollen in de buurt

Zwerfvuil

Projecten in ontwikkeling