Projecten Energiek Maarwold

Op deze pagina's wordt informatie gegeven over de projecten die door de Coöperatie Energiek Maarwold zijn geïnitieerd.  Daarbij gaat het met name over de projecten Zonnedak Nicolaaskerk,   Bij-bliotheek (Lutsborgweg) en de Bloemenweide,  Nestkasten in de wijk,  Bollen in de buurt, Zwerfvuil en Verduurzaming, isolatie en warmtetransitie. Tenslotte is hier nog een pagina opgenomen met Projecten die in voorbereiding zijn.  Onder andere voor een energie-renderend geluidsscherm langs de A28.  Dat is voorlopig - in de aanzetfase - overigens nog alleen onder Activiteiten in de buurt beschreven. 

Op deze instap-pagina zijn verder een paar 'groene'  berichten opgenomen met verwijzingen naar websites die ons op ideeën kunnen brengen voor nieuwe acties!  Zie verder het menu hierboven met de beschrijving van alle EM-projecten. 

 

Recycling van planten en struiken

Bij renovatie van een huis of een hele buurt, blijken talloze planten en struiken    - en zelfs bomen - in de afvalcontainer terecht te komen.  Jammer toch?  Zie hier een website met suggesties om daar wat aan te doen: 

klik hier voor deze website

 

Verder vergroenen van de buurt

Al jaren zijn er mensen -vooral in stedelijke gebieden, all over the world- bezig om hun omgeving te vergroenen . Ook al is onze buurt best wel groen, het is qua biodiversiteit nog wel een heel saaie buurt!  Misschien kom je ook zelf op mooie ideeën voor je eigen omgeving vanuit de website van de groep die zich ''guerillagardeners'' noemt.