Bij-bliotheek aan de Lutsborgsweg

 

Opening mei 2022

Op 7 mei 2022 is de bij-bliotheek 'geopend' met een korte toespraak van Bert Ludden, bestuurslid van Energiek Maarwold. De openingshandeling is door hem samen met zijn kleinzoon verricht in aanwezigheid van onder meer de buurtbewoners die de bijvriendelijke berm ter plekke hebben ingericht. Bijzonder was dat binnen enkele minuten na de openingshandeling de eerste metselbij zijn heil al zocht in één van de voor haar aangebrachte gaten in de bibliotheek.

Twee dagen later waren er al meerdere metselwerken te bewonderen en veel zaadzakjes en plantjes hadden toen ook al een nieuw thuis gevonden.  De bieb kent naast plantjes, zaden en boekwerken inmiddels dus ook bewoners; daarmee heeft het een soort van B&B-status verworven.

Het idee erachter is uitwisseling en verspreiding:  het eerste van planten en boeken, het tweede van zaden en van informatie. Onderhoud en verversing komt uit de buurt waarbij enigen van de aanwezigen bij de opening toe hebben gezegd er een speciaal oogje op te houden.

Mocht u een rol willen spelen bij het weinige werk aan de bieb dan horen we dat graag. De huidige adoptieouders blijven het doen maar vinden het wel fijn als de zorg gedeeld kan worden.

 

Bloemenweide Lutsborgseweg

Achter de bieb ligt een weitje, EM en de eigenaar, de gemeente, zijn nu bezig een pachtovereenkomst voor ten minste 10 jaar te sluiten waarmee EM de mogelijkheid heeft om de weide inspirerend te laten zijn voor insecten en vogels. Oftewel we vormen het terrein om naar een gebiedje met hoge landschappelijke waarde en biodiversiteit. Bij de Algemene Ledenvergadering hebben zich een aantal leden gemeld en die zijn nu bezig een opzet te maken die vervolgens aan onder meer Westerholm, Erasmusheem e.a. voorgelegd gaat worden. Ondertussen is er een stevig begin gemaakt om de meidoornhaag die aan de wegkant ligt voort te zetten zodat er een (vogelrijke) afrastering komt. Dit ook om te voorkomen dat het deze zomer al tot parkeerruimte omgetoverd wordt.

Een aantal van de leden die zicht om de wei bekommert heeft inmiddels, zie foto, een zeiscursus gevolgd.

Mocht u in de ontwikkeling en/of het beheer een rol willen spelen dan horen we het graag via onze mailbox met als onderwerp bloemenweide.