Verkeer en bebouwing

Overleg met gebiedsmanager

Begin februari is er in overleg met de gebiedsmanager over verkeersmaatregelen op (in ieder geval) de Westerse Drift gesproken, waarbij sprake zal zijn van de plaatsing van een aantal drempels om het verkeer te manen de gewenste snelheid te respecteren. Er komen er drie, één ter hoogte van nr. 59, één ongeveer bij nr. 48 en een derde net om de hoek in de Wilhelminalaan. De laatste is extra en bedoeld om te voorkomen dat de Wilhelminalaan extra snelverkeer krijgt. In de planning staat nu dat de werkzaamheden ergens eind juni plaats gaan vinden.

Afgesproken is ook dat nadere informatie rondom de brandplek aan de Emmalaan en de voormalige brandweerkazerne gedeeld zal worden, zodra er sprake is van ontwikkelingen. Daarmee hopen we de kans te krijgen om ideeën uit de buurt in te brengen op een wijze die effect sorteert.