Zonnedak op de Nicolaaskerk: hoe dat ging, tot aan het leggen van de panelen

Het laatste deel van de geschiedenis van de procedure voor het  starten van het zonnedak wordt hieronder weergegeven.  Het begint dan met het tekenen van het Recht van Opstal.  Alles wat voorafging, is te vinden in de Nieuwsbrieven (3- 10) . 

 

1. Tekenen overeenkomst Recht van Opstal (oktober 2021)

Op onderstaande  foto's tekenen de voorzitter van de Parochieraad, pastoor Arjen Jellema, de voorzitter van de coöperatie EM, Wilbert Hoffstädt en de secretarissen van resp.  parochieraad, Àle Jan Algra en coöperatie, Paul Oostinga, de overeenkomst waarin het Recht van Opstal wordt geregeld.  Dat was op 14 oktober 2021 het geval. (Zie verder Nieuwsbrief 10)

 

2.  Plaatsing Meterkast en aanleg van elektriciteitskabel

De volgende concrete stap was het plaatsen van de meterkast naast de kerk.  Dat zien we in de foto hieronder

Inmiddels (december 2021) zijn ook de gleuven gegraven voor de aanleg van de elektriciteitskabel  die vanuit de kerk naar de Irenelaan en daarna naar de aansluiting op de hoofdkabel in de Beatrixlaan loopt. Omdat er een grote boom op de hoek van de kerk en de Beatrixlaan staat, moest er zand rond de boom worden weggezogen, om beschadiging van de wortels te voorkomen. 

3. Toekenningsbrief van RVO voor SCE-subsidie Zonnedak is binnen

Een belangrijke volgende mijlpaal in het hele proces is de toekenning van de RVO- subsidie van het Ministerie van EZ geweest, begin december. 2021.  Die subsidie bestaat uit een vergoeding per geproduceerde KwH. Hierdoor zijn we verzekerd van een vaste prijs per KwH geleverde stroom.  (Voor de toekenningsbrief zie Archief - Coöperatiestukken).

4. Participatie-overeenkomsten

Eind december 2021: We zijn zoals dat heet los.: de participatie-overeenkomsten zijn getekend. Uiteindelijk, toen de leverancier het dakplan en detail uittekende, bleken er niet 206 maar 192 panelen te kunnen worden geplaatst op het dak.  Dat betekende dat er ook wat minder certificaten dan de 260 waar we vanuit gegaan waren, beschikbaar waren.

5. Akte van opstal bij notaris gepasseerd

Op 4 februari heeft de notaris de overeenkomst m.b.t. het Recht van Opstal die we met de parochie hebben getekend, met een akte bekrachtigd. 

 

 

 

6. Keuze voor leverancier van de panelen en de installatie

Op vrijdag 4 februari 2022 is het bestuur akkoord gegaan met de offerte van AG Solar-Noord. Hiermee is een eind gekomen aan de onderhandelingen die we eind december gestart waren, de keuze vierden we. Het streven van de leverancier is de installatie in de tweede helft van maart (van dit jaar:-) aan te leggen.

(Met de klok mee: Wilbert Hoffstädt, Jan Berenst, Michel van den Bogaert, Evert Blansjaar (GREK), Bert Ludden, Paul Oostinga ) 

 

7. Definitieve vaststelling aantal panelen en certificaten.

Er is een definitief dakplan door AG Solar-Noord gemaakt.  In de bestuursvergadering van 9 februari is de definitieve verdeling van de certificaten vastgesteld.  

 

8. Leggen van de  panelen

AG Solar-Noord is doende met het leggen van de panelen.  Op 12 april is AG Solar-Noord  met de installatie begonnen;  de installatie krijgt, getuige de foto's, langzaamaan vorm om ervoor te zorgen dat we de opening op 3 mei kunnen vieren.

Dat laatste is ook gebeurd. Zie daarvoor verder  de pagina Zonnedak Nicolaaskerk