Nestkasten in de wijk

Vanuit het plan Koolmees zijn door Energiek Maarwold enige tientallen mezenkastjes opgehangen. De komende (na)jaren zullen op meer plaatsen kastjes worden opgehangen, diverser ook. De snelheid waarmee dit geschiedt is afhankelijk van de grootte van de werkgroep. U kunt zich via een mailtje aanmelden om deel te nemen. Deelname omvat naast het ophangen, het meedoen aan de najaarsschoonmaak. Zie eens waar ze zoal hangen.

Najaar/winter 2022, schoonmaken Mezennestkasten

Half februari zijn de laatste nestkastjes die Energiek Maarwold heeft opgehangen schoongemaakt. Een paar opvallende waarnemingen:

  • In twee van de kastjes zat nog een vogeltje, dat vervolgens uitvloog, bij een ander troffen we slapende mees aan.
  • Een derde kastje bevatte een dood vogeltje.
  • Een aantal van onze kastjes worden overduidelijk benut als schuilplaats tegen de regen of kou.
  • De restanten van het nest van de eikenprocessierups aan de Westerse Drift zijn verwijderd, dat moet een paradijs zijn geweest voor de ouders van de jonge mezen in het kastje.
  • Tenslotte vonden we op één plaats overduidelijk en bij een paar andere kastjes in mindere mate dat de opening was ‘uitgeboord’ tot grotere diameter, spechtenwerk.

 

Winter 2023/24

  • In december zijn alle nestkastjes weer gecontroleerd en schoongemaakt. Details volgen nog.