Ontwikkelingen Zonnedak

De komende tijd zullen we de ontwikkelingen volgen rondom de totstandkoming van het Zonnedak op de H. Nicolaaskerk  in de vorm van foto's en korte teksten.  De volgorde is chronologisch.  Dus de laatste ontwikkelingen staan aan het eind. 

1. Tekenen overeenkomst Recht van Opstal (oktober 2021)

Op onderstaande  foto's tekenen de voorzitter van de Parochieraad, pastoor Arjen Jellema, de voorzitter van de coöperatie EM, Wilbert Hoffstädt en de secretarissen van resp.  parochieraad, Àle Jan Algra en coöperatie, Paul Oostinga, de overeenkomst waarin het Recht van Opstal wordt geregeld.  Dat was op 14 oktober 2021 het geval. (Zie verder Nieuwsbrief 10)

2.  Plaatsing Meterkast en aanleg van elektriciteitskabel

De volgende concrete stap was het plaatsen van de meterkast naast de kerk.  Dat zien we in de volgende drie foto's .

 

Inmiddels (december) zijn ook de gleuven gegraven voor de aanleg van de elektriciteitskabel  die vanuit de kerk naar de Irenelaan en daarna naar de aansluiting op de hoofdkabel in de Beatrixlaan loopt. Omdat er een grote boom op de hoek van de kerk en de Beatrixlaan staat, moest er zand rond de boom worden weggezogen, om beschadiging van de wortels te voorkomen.