Activiteiten en projecten in voorbereiding

Een doorzichtig geluidsscherm met zonnepanelen

Uit de buurt is de vraag gekomen of het geen idee is om te zien of  er in het licht van de overlast voor mens en dier van het geluid van de A28, niet een doorzichtig geluidsscherm geplaatst zou kunnen worden van Haren tot de De Punt.  Het idee daarbij is om (een deel van de) kosten terug te laten verdienen door een bijdrage aan de energietransitie met de plaatsing van zonnepanelen op dat scherm.

In het verleden is een poging in die richting gestrand,  maar de tijden veranderen. Er liggen nu ook  enige tunnels voor de fauna die er baat bij zouden hebben en een gedeeltelijk terugverdienmodel ontbrak. Bovendien zouden we met een doorzichtig scherm  de overkant nu wel kunnen blijven zien en misschien is er nog wel mee veranderd. Energiek Maarwold wil dit project omarmen en de ruimte bieden om dit verder uit te werken en hier met de betreffende autoriteiten over te onderhandelen.

De vraag die nu voorligt is of er onder u mensen zijn die het ook leuk vinden om hier een rol in te spelen. Dat horen we dan graag via onze mailbox. Vanuit de initiatiefnemers van de werkgroep zal dan contact met u opgenomen worden. 

U kunt uw vragen stellen of aangeven dat u graag een rol wilt spelen via mailbox@energiek-maarwold.nl onder vermelding van energiek geluidsscherm.

Koudebruggen zoeken en Isoleren

Al sedert Energiek Maarwold is begonnen proberen we  ook bij te dragen aan wensen in de buurt  t.a.v. verduurzaming van woningen. Bijvoorbeeld door met een warmtecamera te kijken waar zich in uw huis veel warmte verlies voordoet en waar zich koudebruggen bevinden. De ontdekking van die plekken kan  dan de opstap vormen voor gerichte isolatiemaatregelen.

Die activiteiten zijn afhankelijk van vragen, maar natuurlijk ook  van buurtgenoten die hiervoor wat tijd zouden vrij willen maken door dit verder te organiseren.

Mocht u hierbij betrokken willen zijn, of zelf met zo'n warmetecamera aan de slag willen, dan horen we dat graag en maken dan een afspraak: mailbox@energiek-maarwold.nl.

 

Subsidie op isolatie- en energie-besparingsmaatregelen: Meld u aan voor een  cadeaubon

Het Energieloket van de gemeente Groningen biedt inwoners een gratis cadeaubon aan t.w.v. € 50. De cadeaubonnen zijn in te wisselen voor energiebesparende producten zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips. En dat kan dan soms een goedkope oplossing zijn voor de opgespoorde koudebruggen.  (Voor verdere concrete isolatie-tips, zie op de pagina DUURZAAMHEID Samen de winter door!). 

Cadeaubon aanvragen     Cadeaubon gebruiken