Hoe kunt u ons steunen ?

 

U kunt ons in de eerste plaats steunen door te participeren in één of meerdere van onze projecten (zie de beschrijving ervan in deze website) of door zelf nieuwe projecten te starten of aan te dragen. 

Het is fijn als u lid wordt van de Coöperatie Energiek Maarwold U.A.  zodat we wat armslag krijgen om onze doelen te bereiken. We willen af en toe een spreker uitnodigen in een zaaltje daarbij koffie en thee kunnen aanbieden en een fles wijn voor de spreker, handige meetapparaten huren, zoals een warmtebeeldcamera om warmtelekken in uw huis op te sporen, bollen planten, bloemen zaaien, zwerfvuil opruimen, enz. Leden hebben stemrecht bij de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De jaarcontributie is voor 2023 vastgesteld op € 10,00 voor individuele leden en € 25,- voor organisaties.

Opgave voor lidmaatschap kan via onderstaand formulier of u kunt onder vermelding van de gegevens zoals in dat formulier opgegeven ook een mailtje sturen naar:

 mailbox@energiek-maarwold.nl

Mocht u het analoog willen doen dan kunt u natuurlijk voorzien van de gevraagde gegevens het ook inleveren bij de Penningmeester van Energiek Maarwold, Gerke Dam, Lutsborgweg 11, te Haren.

 

U kunt overigens ook gratis lid worden en ons steunen door over te stappen op een lokale en duurzame energieleverancier “Energie van Ons” (EvO).  EvO wordt de afnemer van de stroom van ons zonnedak. Als alles straks is ingeregeld, krijgt Energiek Maarwold een vergoeding van EvO voor nieuwe klanten die zich via ons *bij hen aanmelden* of die ons via de site van EvO aanmerken als 'te steunen. Die vergoeding is voldoende om u het lidmaatschap van Energiek Maarwold aan te kunnen bieden zolang u van deze leverancier uw gas en licht blijft afnemen. Bovendien ontvangt u een duurzaam cadeau, zoals een nestkast of een insectenhotel voor in de tuin. Daarmee draagt u dan weer bij aan behoud van de biodiversiteit in de wijk.

Ik zal de contributie van € 10,-  (of € 25,- als organisatie) overmaken op bankrekening: NL63.INGB.0008.9453.90 t.n.v. Energiek Maarwold U.A. onder vermelding van de boodschap "lidmaatschapsbijdrage 2023".