Projecten

 

 

 

Zonnedak

In het kader van onze wens om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke energie-transitie hebben we een overeenkomst gesloten met het Bestuur van de Hildegard-parochie om het dak van de H. Nicolaaskerk (Irenelaan)  te beleggen met zonnepanelen. Buurtbewoners die lid zijn van de coöperatie Energiek Maarwold, kunnen participeren in dit zonnedakproject door een aantal certificaten aan te schaffen. Ieder certificaat staat voor 250 KwH aan stroom, wat grofweg overeen komt met wat één zonnepaneel aan stroom genereert.

Inmiddels zijn alle participatie-overeenkomsten voor dit zonnedak getekend.

Enexis heeft ervoor gezorgd dat er een aansluiting op het elektriciteitsnet is.  Naast de installatie voor de coöperatie is er ook een eigen opwekinstallatie voor de kerk geïnstalleerd.

De financiering van dit project kon rond gemaakt worden met het aangaan van de participatieovereenkomsten met 20 wijkbewoners, de subsidiebeschikking van het Minsiterie van EZ en  een lening bij het Fonds hiervoor van de provincie.

Op een aparte pagina zijn de Ontwikkelingen rondom het Zonnedak Nicolaaskerk beschreven.  Inmiddels (23 juni 2022) is dit project nagenoeg volooid en wordt er op zonnige dagen volop stroom geleverd! 

 

Bloemen in bermen en parken 

In de buurt zijn  al in diverse straten de bermen en perkjes met bollen beplant, die het voorjaar een vrolijk aanzien geven. Soms is dat bollen planten gedaan met hulp van de gemeente, soms van Westerholm. Er kan echter nog veel meer gebeuren. Dat staat voor de komende jaren op het programma. 

Daarbij  gaat het dan om meer dan bollen planten: we beogen de biodiversiteit in de buurt te versterken, ook met het oog op het verbeteren van de leefomgeving van bijvoorbeeld vlinders en bijen. Het inzaaien van bermen en parken met wilde bloemen is daarvoor gewenst.  

Als je een eigen tuin hebt, kun je natuurlijk ook aan die biodiversiteit bijdragen. Een recent  initiatief om deel te nemen aan een  project om een vierkante meter wildernis in je tuin te creëren en bij te houden wat daar groeit, is daar een mooi voorbeeld van. Zie: de berichtgeving daarover in NRC : https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/08/doe-mee-en-creeer-een-vierkante-meter-wildernis-a4085273  

 

Recycling van planten en struiken

Bij renovatie van een huis of een hele buurt, blijken talloze planten en struiken    - en zelfs bomen - in de afvalcontainer terecht te komen.  Jammer toch?  Zie hier een website met suggesties om daar wat aan te doen: 

https://www.change.inc/circulaire-economie/groen-uit-gerenoveerde-wijken-krijgt-tweede-leven-struikroven-moet-de-norm-worden-37779?utm_medium=email&_hsmi=58465765&_hsenc=p2ANqtz-_XXTcvn3kNKIBceMPWoBDaKFpoc4EcHxInzCNe62kAqCwsmwYQ0T8Ku_7En9NjnalqHvD4RKglD9eTG_cAVGnkTSQdfw&utm_content=58465765&utm_source=hs_email

 

Verder vergroenen van de buurt

Al jaren zijn er mensen -vooral in stedelijke gebieden, all over the world- bezig om hun omgeving te vergroenen . Ook  al is onze buurt best wel groen, het is qua biodiversiteit nog wel een heel saaie buurt!  Misschien kom je ook zelf op mooie ideeën voor je eigen omgeving vanuit de website van de groep die zich ''guerillagardeners'' noemt:

www.guerillagardeners.nl

 

 

Nestkastjes

Met het oog op het bestrijden van de processierups en het bevorderen van de biodiversiteit, zijn er in het voorjaar van 2021 een 40-tal nestkastjes opgehangen in de buurt van inheemse eiken. Dit om het voor koolmezen makkelijker te maken om te nestelen en daarbij veel van die schadelijke rupsen te verorberen.  De nestkastjes zijn gemaakt op de Mikkelhorst in Haren en door de gemeente ter beschikking gesteld. Ieder najaar zullen  de nestkastjes weer schoongemaakt moeten worden om weer dienst te kunnen doen in het volgende voorjaar. U mag er een aantal adopteren.

 

Zwerfvuil inzamelen

Op veel plaatsen, ook in onze buurt, ligt er regelmatig zwerfvuil  Langs de straten, in perken en plantsoenen en op de P+R pleinen (Nesciolaan).  Zoals bekend inspireert de aanwezigheid van zwerfvuil anderen om daaraan mee te doen.... Alleen daarom al is het van belang regelmatig de strijd aan te gaan met dat zwerfvuil.  In het kader van speciale internationale of lokale dagen, zoals de World Clean Up Day of de Lentekriebels-actiedag wordt er door een groepje vanuit Energiek Maarwold dan ook meegedaan aan het inzamelen van zwerfvuil.  De gemeente stelt daarvoor onder meer grijpers ter beschikking. Aanmelden om eens mee te doen wordt zeer gewaardeerd.

De  laatste actiedag was op zaterdagmiddag 9 april 2022.  Nadere informatie over de volgende actiedag volgt op de website, maar ook in de Nieuwsbrief.  Zie verder de pagina Wat groeit en bloeit, en altijd weer boeit...

 

Bij-bliotheek 

Dit voorjaar 2022 plaatsten we een bij-bliotheek met een  insectenhotel aan het einde van het verharde deel van de Lutsborgseweg  (bij het bankje) om de bloemenperken verder te stimuleren.  In die bij-bliotheek is informatie te vinden zijn over welke bloemen goed zijn voor de bijen en de vlinders, en hoe die de biodiversiteit versterken. In de bij-bliotheek worden bovendien zakjes met zaadjes en plantjes neergezet die anderen weer in hun tuin kunnen uitzaaien of plaatsen.  (Zie verder de pagina: Wat groeit en bloeit, en altijd weer boeit....)

We plaatsen ons met die bij-bliotheek en het hotel in een grotere traditie in het land, die overal de biodiversiteit tracht te bevorderen.  Zie daarvoor:

https://bijenstichting.nl/bed-en-breakfast-voor-bijen-estafette/