Bij-bliotheek aan de Lutsborgsweg

 

Op 7 mei 2022 is de bij-bliotheek 'geopend' met een korte toespraak van Bert Ludden, bestuurslid van Energiek Maarwold. De openingshandeling is door hem samen met zijn kleinzoon verricht in aanwezigheid van onder meer de buurtbewoners die de bijvriendelijke berm ter plekke hebben ingericht. Bijzonder was dat binnen enkele minuten na de openingshandeling de eerste metselbij zijn heil al zocht in één van de voor haar aangebrachte gaten in de bibliotheek.

Twee dagen later waren er al meerdere metselwerken te bewonderen en veel zaadzakjes en plantjes hadden toen ook al een nieuw thuis gevonden.  De bieb kent naast plantjes, zaden en boekwerken inmiddels dus ook bewoners; daarmee heeft het een soort van B&B-status verworven.

Het idee erachter is uitwisseling en verspreiding:  het eerste van planten en boeken, het tweede van zaden en van informatie. Onderhoud en verversing komt uit de buurt waarbij enigen van de aanwezigen bij de opening toe hebben gezegd er een speciaal oogje op te houden.

Eind november hebben we de bieb in de winterstalling gezet. In het vroege voorjaar 2023 herplaatsen we hem.

Mocht u een rol willen spelen bij het weinige werk aan de bieb dan horen we dat graag. De huidige adoptieouders blijven het doen maar vinden het wel fijn als er een logeeradres bij komt.

Bloemenweide?

Achter de bieb ligt een weitje, EM is doende om met de eigenaar, de gemeente, te kijken of er een plan kan komen om de wei inspirerend te laten zijn voor insecten. Oftewel het omvormen naar een terrein met hoge landschappelijke waarde en biodiversiteit. Binnen de gemeente kijkt men nu  of Energiek Maarwold daar de scepter kan gaan zwaaien. Dit geschiedt uiteraard in een goed ambtelijk tempo, langzaam edoch ook zorgvuldig. We houden u op de hoogte.