Wat leeft en groeit, wat altijd weer boeit

Dit hoofdstuk bevat de projecten die Energiek Maarwold in samenspraak met de buurt heeft lopen op het in de aanhef gemelde terrein. Activiteiten, projecten met als doel een bijdrage te leveren aan de ecologische bloei van de buurt.

Bij-bliotheek

Op 7 mei is de bij-bliotheek 'geopend' met een korte toespraak van Bert Ludden, bestuurslid van Energiek Maarwold. De openingshandeling werd door hem samen met zijn kleinzoon verricht in aanwezigheid van onder meer de buurtbewoners die de bijvriendelijke berm ter plekke hebben ingericht. Bijzonder was dat binnen enkele minuten na de openingshandeling de eerste metselbij zijn heil al zocht in één van de voor haar aangebrachte gaten in de bibliotheek [op 9 mei waren er meerdere metselwerken te bewonderen, veel zaad en plantjes vonden al een nieuw thuis]. De bieb kent naast plantjes, zaden en boekwerken inmiddels dus ook bewoners en heeft daarmee een soort van B&B status verworven.

Het idee erachter is uitwisseling en verspreiding, het eerste van planten en boeken, het tweede van zaden en informatie. Onderhoud en verversing komen uit de buurt waarbij enigen der bij de opening aanwezigen toe hebben gezegd er een speciaal oogje op te houden.

Achter de bieb ligt een weitje, EM is doende om met de eigenaar, de gemeente, te kijken of er een plan kan komen om de wei inspirerend te laten zijn voor insecten. Oftewel het omvormen naar terrein met hoge landschappelijke waarde en biodiversiteit. Dat proces loopt, 25 mei, nog steeds.

Voor de bij-bliotheek geldt dat er grote belangstelling is voor de inhoud, de folders zijn even op maar besteld, de boeken zijn deels uitgeleend en worden aangevuld. Voor de zakjes met bloemenzaad geldt dat dit nagenoeg dagelijks geschiedt.

 

Zwervend vuil

afgelopen en toekomstige acties op dit gebied

  • 9 april 2022, gezworven vuil

Bezwaard door dreigende hagelwolken toog een 7-tal wijkbewoners gewapend met grijpende stokken en hangende vuilniszakken er op uit om vanaf de brandweerkazerne uitwaaierend over dat gebied een paar uur het per ongeluk op straat terechtgekomen afval te verwijderen. Een zevental redelijk gevulde vuilniszakken was het resultaat. Opvallende vondst was een groot aantal filters van sigaretten, opvallend vooral omdat het verhaal gaat dat er minder gerookt wordt, maar misschien is dit stukje van Haren wel het dorpje van Asterix en Obelix binnen het verder blijkbaar sigaretloze land. Vervelend voor veel vogels in deze tijd is het aantal strips, linten of hoe die plastic dingen die om dozen die bezorgd worden heenzitten ook heten. Nu ja, een deel is opgeruimd en bij het rondlopen is ons verteld dat er gelukkig nog andere dorpsbewoners zijn die lijden aan dezelfde opruimwoede.

Het bleef droog.

Afbeelding start 9 april 2022