Wat leeft en groeit en altijd weer boeit.

Op deze pagina vind u  nieuwtjes  over  alle projecten die Energiek Maarwold in samenspraak met de buurt heeft lopen, om de biodiversiteit te versterken.   Alle projecten hebben  dus als doel een bijdrage te leveren aan de ecologische bloei van de buurt.

Laatste aanvulling 30 november 2022

Najaar 2022, schoonmaken Mezennestkasten

De afgelopen weken zijn de meeste nestkastjes die Energiek Maarwold heeft opgehangen schoongemaakt. Een paar opvallende waarnemingen:

  • In twee van de kastjes zat nog een vogeltje, dat vervolgens uitvloog. Inmiddels winterverblijf?
  • Een derde kastje bevatte een dood vogeltje.
  • Misschien heeft u het al gezien maar anders bij deze, in de buurt van nr 95 aan de Westerse Drift is de zijkant van het kastje bekleed met (restanten van) de eikenprocessierups.
  • Tenslotte vonden we op één plaats overduidelijk en bij een paar andere kastjes in mindere mate dat de opening was ‘uitgeboord’ tot grotere diameter, spechtenwerk.

Het is leuk om te doen trouwens, we overwegen stiekem aantal door anderen geplaatste kastjes ook te doen.

Bij-bliotheek

Op 7 mei 2022 is de bij-bliotheek 'geopend' met een korte toespraak van Bert Ludden, bestuurslid van Energiek Maarwold. De openingshandeling is door hem samen met zijn kleinzoon verricht in aanwezigheid van onder meer de buurtbewoners die de bijvriendelijke berm ter plekke hebben ingericht. Bijzonder was dat binnen enkele minuten na de openingshandeling de eerste metselbij zijn heil al zocht in één van de voor haar aangebrachte gaten in de bibliotheek.

Twee dagen later waren er al meerdere metselwerken te bewonderen en veel zaadzakjes en plantjes hadden toen ook al een nieuw thuis gevonden.  De bieb kent naast plantjes, zaden en boekwerken inmiddels dus ook bewoners; daarmee heeft het een soort van B&B-status verworven.

Het idee erachter is uitwisseling en verspreiding:  het eerste van planten en boeken, het tweede van zaden en van informatie. Onderhoud en verversing komen uit de buurt waarbij enigen van de aanwezigen bij de opening toe hebben gezegd er een speciaal oogje op te houden.

Bloemenweide?

Achter de bieb ligt een weitje, EM is doende om met de eigenaar, de gemeente, te kijken of er een plan kan komen om de wei inspirerend te laten zijn voor insecten. Oftewel het omvormen naar terrein met hoge landschappelijke waarde en biodiversiteit. Inmiddels is bekend dat het huidige pachtcontract per december '22 afloopt en dat de gemeente bereid lijkt het na die tijd door ons te laten beheren. Lezers die een rol willen spelen bij de voorbereiding of het beheer kunnen zich natuurlijk op voorhand aanmelden.

Ontwikkelingen

Ook na een aantal maanden  blijkt er voor de bij-bliotheek nog steeds een zeer grote belangstelling te bestaanis.  Naar we vermoeden bestaat een groot deel van die belangstellenden uit Pieterpadwandelaars.  Soms zijn de folders  van de bijenstichting even op,  maar die worden bij-besteld. De boeken zijn inmiddels voor een groot deel uitgeleend, maar worden terugverwacht en aangevuld. Ook de plantjes vinden veel aftrek en worden komend voorjaar weer vanuit de buurt aangevuld.  Voor de zakjes met bloemenzaad is zelfs een overweldigende belangstelling en die zullen vanaf komend voorjaar weer hun plaats innemen.

 

Zwervend vuil

Eerdere  en toekomstige acties

  • 9 april 2022, gezworven vuil

Bezwaard door dreigende hagelwolken toog een 7-tal wijkbewoners gewapend met grijpende stokken en hangende vuilniszakken er op uit om vanaf de brandweerkazerne uitwaaierend over dat gebied een paar uur het per ongeluk op straat terechtgekomen afval te verwijderen. Een zevental redelijk gevulde vuilniszakken was het resultaat. Opvallende vondst was een groot aantal filters van sigaretten, opvallend vooral omdat het verhaal gaat dat er minder gerookt wordt, maar misschien is dit stukje van Haren wel het dorpje van Asterix en Obelix binnen het verder blijkbaar sigaretloze land. Vervelend voor veel vogels in deze tijd is het aantal strips, linten of hoe die plastic dingen die om dozen die bezorgd worden heen zitten ook heten. Nu ja, een deel is opgeruimd en bij het rondlopen is ons verteld dat er gelukkig nog andere dorpsbewoners zijn die lijden aan dezelfde opruimwoede.

Het bleef droog.

In het najaar staat overigens een volgende zwerfvuil-actie gepland.  We berichten daar 

Afbeelding start 9 april 2022