Dit zijn wij

Energiek Maarwold is een samenwerkingsverband van buurtbewoners en lokale organisaties in de wijk Maarwold (Haren, ten westen van de Rijksstraatweg), gericht is op bevordering van de sociale cohesie in de buurt. Energiek Maarwold heeft zowel duurzaamheid als biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Om dat geheel ook formeel te kunnen realiseren hebben we de Coöperatie Energiek Maarwold U.A. opgericht. Wij streven er onder meer naar een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke energietransitie in onze wijk. Ergo we zijn niet alleen een energiecoöperatie. Er is een aantal projecten gestart (zie Projecten). 

De oorsprong van het samenwerkingsverband is een groep bewoners langs de Westerse Drift, die sinds jaar en dag de groenstroken voor hun huizen zelf onderhoudt. Het was destijds een spontaan  initiatief in antwoord op pogingen van de gemeente om alle bloemperken te vervangen door raaigras om reden van kostenbeheersing. Het werd een succes zoals u kunt zien! En vanaf de Westerse Drift werd de hele wijk erbij betrokken.

Het (voorlopige) bestuur bestaat uit: Wilbert Hoffstädt (voorzitter), Paul Oostinga (secretaris),  Michel van den Bogaert (penningmeester), Bert Ludden (lid), Jan Berenst (lid). 

Naast zonnedak projecten hebben we inmiddels projecten op het gebied van zwerfvuil opruimen, processierupsen bestrijden met mezenkastjes, contact met leiding en bewoners van Westerholm, bolletjes planten op plaatsen waar nog te weinig is te beleven voor de bijen en de vlinders, en verwijderen van alle andere planten verdringende exoten als de reuzenbereklauw; een Bij-bliotheek aan de Lutsborgsweg is in ontwikkeling om in het voorjaar van 2022 geëffectueerd te worden, evenals een isolatieproject.